Accesibilitatea surselor de finanțare pentru întreprinderile din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
258 7
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-29 18:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.64(478) (1)
Finanțe (1794)
SM ISO690:2012
DUHLICHER, Grigore. Accesibilitatea surselor de finanțare pentru întreprinderile din Republica Moldova. In: Vector European, 2022, nr. 2, pp. 46-49. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-2.10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Accesibilitatea surselor de finanțare pentru întreprinderile din Republica Moldova

Accessibility of financing sources for enterprises in the Republic of Moldova

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-2.10
CZU: 336.64(478)

Pag. 46-49

Duhlicher Grigore
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2023


Rezumat

Crizele economice amplifică disfuncționalitățile interne din cadrul economiilor naționale ale țărilor în curs de dezvoltare. Situația economică actuală a economiei mondiale în ansamblu, cât și a Republicii Moldova în particular, a fost bulversată profund de criza pandemică. Ulterior războiul din regiune a declanșat o volatilitate sporită a piețelor globale, în special a celei energetice și a alimentelor. În aceste circumstanțe, gestiunea prudentă a procesului de finanțare, constituie o condiție obligatorie, o activitate vital necesară, cu implicații profunde în vederea asigurării supraviețuirii și dezvoltării activității întreprinderilor în condițiile unei capacități reduse de autofinanțare, insuficiențe de mijloace circulante, înregistrării unor prețuri înalte la resursele materiale şi energetice, unei instabilități generale la nivel micro și macroeconomic.

Economic crises amplify internal dysfunctions within the national economies of developing countries. The current economic situation of the world economy as a whole, as well as of the Republic of Moldova in particular, has been deeply disturbed by the pandemic crisis. Subsequently, the war in the region triggered increased volatility in global markets, especially energy and food. In these circumstances, the prudent management of the financing process is a mandatory condition, a necessary vital activity, with deep implications in order to ensure the survival and development of the business activity in the conditions of a reduced self-financing capacity, insufficiency of working capital, the registration of high prices at material and energy resources, a general instability at the micro and macroeconomic level.

Cuvinte-cheie
resurse financiare, politica de finanțare, surse de finanțare,

inancial resources, funding policy, sources of financing