Abordări teoretice ale conceptului de leadership
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
588 115
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-09 15:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.46 (77)
Procese sociale. Dinamică socială (590)
SM ISO690:2012
CULIPEI, Laura-Catalina. Abordări teoretice ale conceptului de leadership. In: Vector European, 2022, nr. 2, pp. 42-46. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-2.09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Abordări teoretice ale conceptului de leadership

Theoretical approaches to the leadership concept

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-2.09
CZU: 316.46

Pag. 42-46

Culipei Laura-Catalina
 
Academia de Studii Economice din Bucureşti
 
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2023


Rezumat

Actualitatea conceptului de leadership pentru societatea modernă a apărut pe neașteptate și foarte repede aprins rădăcini în activitatea antreprenorială și a administrării. Indiferent de inițierea originii, atât noțiunea cât și conținutul au devenit foarte populare printre mediul de afaceri, mai ales în aspect de demonstrare a superiorității față de manager. Personalitatea managerului a câștigat mult în ultima perioadă a evoluției manageriale cu toate că studii privind delimitarea perceptelor managerului-lider și liderului-manager se întâlnesc mai rar. Mai nou în societate noțiunea de lider este asociată personalității și nu atât managerului. Acest subiect a trezit interes de studiu autorului pentru această cercetare empirică, cu elemente teoretice sub aspect al unei cercetări clasice.

The actuality of the concept of leadership for modern society appeared unexpectedly and very quickly took root in the entrepreneurial and administration activity. Regardless of the initiation of the origin, both the notion and the content have become very popular among the business environment, especially in the aspect of showing superiority to the manager. The personality of the manager has gained a lot in the last period of managerial evolution, although studies on the delimitation of the manager-leader and leader-manager perceptions are less common. More recently in society, the notion of leader is associated with personality and not so much with the manager. This topic has aroused the author's interest in this empirical research, with theoretical elements under the aspect of a classic research.

Cuvinte-cheie
leadership, comportament, manager, caracteristici personale, personalitate,

leadership, behaviour, manager, personal characteristics, personality

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-171990</doi_batch_id>
<timestamp>1720931439</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Studii Europene din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Vector European</full_title>
<issn media_type='print'>23451106</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<issue>2</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Abordări teoretice ale conceptului de leadership</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Laura-Catalina</given_name>
<surname>Culipei</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>42</first_page>
<last_page>46</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.52507/2345-1106.2022-2.09</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>