Particularități clinico-diagnostice ale encefalopatiilor mitocondriale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
103 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.831-005.4-053.2 (4)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (741)
SM ISO690:2012
HADJIU, Svetlana; CĂLCÎI, Cornelia; LUPUŞOR, Nadejda; FEGHIU, Ludmila; GRÎU, Corina; CUZNEȚ, Ludmila; RACOVIȚĂ, Stela; TIHAI, Olga; SPRINCEAN, Mariana; REVENCO, Ninel. Particularități clinico-diagnostice ale encefalopatiilor mitocondriale. In: Managementul interdisciplinar al copilului. Ediţia a 5-a, 13 mai 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia Taicom, 2022, pp. 66-74. ISBN 978-9975-58-274-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a, 2022
Conferința "Managementul interdisciplinar al copilului"
Ediţia a 5-a, Chişinău, Moldova, 13 mai 2022

Particularități clinico-diagnostice ale encefalopatiilor mitocondriale

Mitochondrial encephalopathies, clinical and diagnostic features

CZU: 616.831-005.4-053.2

Pag. 66-74

Hadjiu Svetlana12, Călcîi Cornelia21, Lupuşor Nadejda12, Feghiu Ludmila1, Grîu Corina1, Cuzneț Ludmila12, Racoviță Stela1, Tihai Olga1, Sprincean Mariana12, Revenco Ninel12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2023


Rezumat

Encefalopatia mitocondrială cu acidoză lactică și episoade asemănătoare accidentului vascular cerebral (sindromul MELAS) este o boală care afectează în principal sistemul nervos și mușchii. Modalitățile de diagnostic ale bolilor mitocondriale la copii sunt dificile. La copiii cu multiple episoade de accident vascular cerebral, în teritorii vascula-re diferite, precum și modificări radioimagistice caracteristice, crize convulsive, deficit motor, hipostatură, afecțiuni gastrointestinale, cardiace, oftalmologice, trebuie inițiate testele de laborator în vederea unor sindroame de deficit al mitocondriilor, în special sindromul MELAS. Prezența fibrelor roșii în mușchiul scheletic și determinările biochimice caracteristice defectelor mitocondriale susțin diagnosticul. Testele genetice moleculare privind modificările ADN-ului mitocondrial vor confirma diagnosticul. Trebuie acordat sfatul genetic atunci când există certitudinea unor mutații în ADN-ul mitocondrial.

Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes is a mitochondrial disease primarily af-fecting the nervous system and muscles (syndrome MELAS). How to diagnose mitochondrial disease in children is difficult. It was noted that in children with multiple stroke – like episodes and neuroimaging changes, seizures, mo-tor deficit, short stature, gastrointestinal, cardiac and ophthalmic disorders, laboratory testing should be initiated to recognize mitochondrial deficiency syndromes, particularly MELAS syndrome. The presence of red fibers in skeletal muscles and characteristic biochemical changes of mitochondrial defects support the diagnosis. Molecular genetic tests on mitochondrial DNA modifications will confirm the diagnosis. Genetic counseling should be given when there are mutations in mitochondrial DNA.

Cuvinte-cheie
erori înnăscute de metabolism, encefalopatii mitocondriale, boli mitocondriale, mitocondrii,

inborn errors of metabolism, mitochondrial encephalopathy, mitochondrial disease, mitochondria