Producția agricolă – unul din pilonii de bază a securității alimentare a țării
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
87 0
SM ISO690:2012
CATAN, Petru. Producția agricolă – unul din pilonii de bază a securității alimentare a țării. In: Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization. Ediția 2, Vol. 1, 4-5 martie 2022, Chişinău. Chişinău: University of European Studies of Moldova, 2022, pp. 32-40.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1, 2022
Simpozionul "Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization"
2, Chişinău, Moldova, 4-5 martie 2022

Producția agricolă – unul din pilonii de bază a securității alimentare a țării

JEL: E66 Q10

Pag. 32-40

Catan Petru
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 ianuarie 2023


Rezumat

Securitatea alimentară este una din cele mai importante caracteristici calitative a sistemului socio-economic al oricărei țări și a lumii în ansamblu, parte integrantă a suveranității și securității naționale și a securității internaționale. Producția agricolă joacă un rol principal în asigurarea independenței alimentare a țării. Sectorul agrar a fost și este una din direcțiile principale de dezvoltare a economiei naționale. În anul 1995 contribuția sectorului agrar în PIB-ul Republicii Moldova constituia 29,3%, micsorându-se în dinamică de 3,4 ori și constituind în anul 2020 – 8,7% Sectorul agrar național se bazează pe două sectoare cheie - cultura plantelor și sectorul zootehnic.

Food security is one of the most important qualitative features of the socio-economic system of any country and the world as a whole, an integral part of national sovereignty and security and of international security. Agricultural production plays a major role in ensuring the country's food independence. The agricultural sector has been and is one of the main directions of development of the national economy. In 1995 the contribution of the agricultural sector to the GDP of the Republic of Moldova was 29.3%, decreasing in dynamics 3.4 times and constituting in 2020 - 8.7% The national agricultural sector is based on two key sectors - plant cultivation and the livestock sector.

Cuvinte-cheie
securitate alimentară, reformă economică, sectorul agroindustrial, producția agricolă, cultura plantelor, sectorul zootehnic,

food security, Economic reform, agro-industrial sector, agricultural production, plant cultivation, livestock sector