Vitalii Secikin – artist și pedagog
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
133 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-13 12:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[78.071.1+37.01:78](478"XX" (1)
SM ISO690:2012
HATIPOVA, Inna. Vitalii Secikin – artist și pedagog. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, Ed. 1, 9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: 2022, R, pp. 19-20.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R, 2022
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
1, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2022

Vitalii Secikin – artist și pedagog

Vitaly Sechkin – artist and pedagogue

CZU: [78.071.1+37.01:78](478"XX"

Pag. 19-20

Hatipova Inna
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2023


Rezumat

Scopul articolului constă în relevarea aportului pianistului, compozitorului și profesorului Vitalii Secikin în dezvoltarea culturii muzicale a Republicii Moldova de la sfârșitul anilor '80 ai secolului XX. Fiind reprezentantul unei familii celebre de muzicieni din Ucraina, Vitalii Secikin a devenit un muzician de seamă, punându-și în valoare talentul de interpret, compozitor și vocația de profesor. În articol sunt dezvăluite principalele momente din viața și calea devenirii artistice a muzicianului, este determinat rolul familiei, școlii și a conservatorului în procesul de acumulare a cunoștințelor și abilităților profesionale, este scoasă în evidență influența mamei, pianistă de specialitate. Se pune în lumină rolul major pe care l-a avut în viața lui V. Secikin pedagogul Maria Itighina, care a stat la începuturile educației sale pianistice. Se apreciază importanța lecțiilor de măiestre pianistică și componistică desfășurate sub egida profesorilor Nadejda Landesman, Mihail Tiț și Iacov Zac, care i-au oferit cunoștințe de bază în aceste domenii. Prima etapă a activității lui V. Secikin, care se referă la perioada din Ucraina, a consolidat competențele profesionale ale maestrului, i-a îmbogățit considerabil experiența scenică, componistică și cea didactică. Realizări semnificative au fost înregistrate și de-a lungul perioadei de activitate în Republica Moldova. Lucrând în cadrul Conservatorului de Stat din Moldova și fiind membru al Uniunii Compozitorilor din Moldova, Vitalii Secikin a realizat o muncă enormă în domeniul educării tinerilor pianiști, al propagării moștenirii componistice clasice și a creațiilor compozitorilor contemporani. În baza cercetării materialelor factologice și a relatărilor colegilor, personalități marcante ale vieții culturale, se deduce faptul că Vitalii Secikin a avut un rol incontestabil în dezvoltarea artei muzicale din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie
Vitalii Secikin, pian, muzica pentru pian, pedagogie pianistică, creaţie componistică