Cercetarea unor noi produse biologice contra principalelor boli micotice ale viței-de-vie: mana, făinarea și putregaiul-cenușiu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
494 14
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-19 23:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.8:632.632.952 (2)
Viticultură. Viță de vie. Vii (641)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (998)
SM ISO690:2012
TERTEAC, Dumitru, ARMAŞU, Svetlana, DEGTEARI, Vladimir, MÎDARI, Adrian, CEBANU, Vitalie, STÎNGACI, Eugenia, POGREBNOI, Serghei, SUCMAN, Natalia, MACAEV, Fliur. Cercetarea unor noi produse biologice contra principalelor boli micotice ale viței-de-vie: mana, făinarea și putregaiul-cenușiu. In: Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia, 2022, nr. 2(88), pp. 31-39. ISSN 1857-3142. DOI: https://doi.org/10.53082/1857-3142.22.88.05
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Numărul 2(88) / 2022 / ISSN 1857-3142

Cercetarea unor noi produse biologice contra principalelor boli micotice ale viței-de-vie: mana, făinarea și putregaiul-cenușiu

DOI:https://doi.org/10.53082/1857-3142.22.88.05
CZU: 634.8:632.632.952

Pag. 31-39

Terteac Dumitru1, Armaşu Svetlana1, Degteari Vladimir1, Mîdari Adrian1, Cebanu Vitalie1, Stîngaci Eugenia2, Pogrebnoi Serghei2, Sucman Natalia2, Macaev Fliur2
 
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Chimie
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2022


Rezumat

The creation and elaboration of harmless programs for the integrated protection of vineyards against diseases and pests with a minimum application of polluting chemicals for the environment, is one of the main objectives for the development of sustainable viticulture. The control of the main diseases (mildew, powdery mildew, gray rot) in the current conditions is a particularly important issue, because (as a result of climate change in recent decades) the virulence of phytopathogens has also increased, which is constantly evolving (change) depending on biotic (genetic, anthropogenic) and abiotic (temperature, humidity etc.) factors. In parallel with these changes, programs to combat these dangerous diseases also need to be improved. Experiments on testing and determining the biological efficacy and dosage of use of new biological products (plant extracts, plant metabolites), harmless to the environment, have been initiated within the Laboratory of Immunology and Protection of the vine. The aim of these studies is to research and introduce into the current protection systems new biological substances with low environmental toxicity, satisfactory control efficacy and new qualities of the mechanism of action on pathogens.

Crearea și elaborarea unor programe inofensive de protecție integrată a plantațiilor viticole contra bolilor și dăunătorilor cu o minimă aplicare a produselor chimice poluante pentru mediul ambiant constituie unul dintre obiectivele principale privind dezvoltarea viticulturii durabile. Combaterea principalelor boli (mana, făinarea, putregaiul-cenușiu) în condițiile actuale constituie o problemă deosebit de importantă, deoarece (ca urmare a schimbărilor climatice din ultimele decenii) a crescut și virulența agenților fitopatogeni, care se află într-o continuă evoluție (schimbare) în funcție de factorii biotici (genetici, antropogeni) și abiotici (temperatura, umiditatea etc.). Paralel cu aceste schimbări, trebuie perfecționate și programele de combatere a acestor periculoase boli. În acest context, în cadrul laboratorului „Imunologie și protecția viței-de-vie” au fost inițiate experiențe privind determinarea eficacității biologice și a dozelor de utilizare a unor noi produse biologice (extracte din plante, metaboliți vegetali) inofensive pentru mediu. Scopul acestor studii este cercetarea și introducerea în sistemele actuale de protecție a unor substanțe biologice noi, cu toxicitate redusă asupra mediului, eficacitate satisfăcătoare de combatere și noi calități ale mecanismului de acțiune asupra patogenilor.

Cuvinte-cheie
vines, Fungal diseases, biological products, Plant Extracts, plant metabolites,

viță-de-vie, boli micotice, produse biologice, extracte din plante, metaboliți vegetali