CAracteristica epidemiologică a parazitofaunei la Apodemus uralensis (Pallas, 1771) din diverse biotopuri ale Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
143 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-09 10:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
591.69(478) (1)
Zoologie generală (235)
SM ISO690:2012
CHIHAI, Oleg, NISTREANU, Victoria, LARION, Alina, RUSU, Ştefan, TĂLĂMBUŢĂ, Nina, ZAMORNEA, Maria, MELNIC, Galina, KOLODREVSKI, Oxana. CAracteristica epidemiologică a parazitofaunei la Apodemus uralensis (Pallas, 1771) din diverse biotopuri ale Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii), 2022, nr. 6(156), pp. 81-86. ISSN 1814-3237. DOI: 10.5281/zenodo.7442527
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

CAracteristica epidemiologică a parazitofaunei la Apodemus uralensis (Pallas, 1771) din diverse biotopuri ale Republicii Moldova

Epidemiological features of parasite fauna in Apodemus uralensis (Pallas, 1771) from various biotopes of the Republic of Moldova

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7442527
CZU: 591.69(478)

Pag. 81-86

Chihai Oleg1, Nistreanu Victoria1, Larion Alina1, Rusu Ştefan1, Tălămbuţă Nina2, Zamornea Maria1, Melnic Galina1, Kolodrevski Oxana3
 
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Liceul Teoretic „A. Russo“, or. Orhei
 
Proiect:
20.80009.7007.12 Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo şi fitohelminţilor, vulnerabilitatea, strategiile de tolerare a factorilor climatici şi elaborarea procedeelor inovative de control integrat al speciilor de interes socio-economic
20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice.
 
Disponibil în IBN: 22 decembrie 2022


Rezumat

Studiul a avut ca scop determinarea caracteristicii epidemiologice a parazitofaunei la gazda Apodemus uralensis (Pallas, 1771) din diferite biotopuri naturale și antropizate ale Republicii Moldova. Structura taxonomică a speciilor parazitare este încadrată în 3 clase, 10 familii, 12 genuri şi 13 specii, dintre care 6 specii aparţin clasei Cestoda, cu o pondere de 46,1% din totalul de specii, 5 specii – clasei Secernentea cu o pondere de 38,5%, iar 2 specii – clasei Adenophorea, constituind 15,4% din totalul de specii identificate. Nozologic, helmintozele se încadrează în 2 categorii: Cestodoze (tenioza/ cisticercoză, mezocestoidoza, paranoplocefaloza, catenotenioza, skrjabinotenioza) și Nematodoze (sifacioza, strongiloidoza, capilarioza, heligmosomoza, tricuroza, rodentolepioza, mastoforoza). Caracteristica epidemiologică include 3 categorii de parazitoze: zoonotice (sifacioza, strongiloidoza), mixte (mezocestoidoza, hidatigerioza, capilarioza) și caracteristice rozătoarelor (paranoplocefaloza, catenotenioza, skrjabinotenioza, rodentolepioza, heligmosomoza, tricuroza, mastoforoza).

The aim of the study was to determine the epidemiological characteristics of the parasite fauna in the host Apodemus uralensis (Pallas, 1771) from different natural and anthropized biotopes of the Republic of Moldova. The taxonomic structure of the parasitic species is divided into 3 classes, 10 families, 12 genera and 13 species, of which 6 species belong to the Cestoda class, with a share of 46.1% of the total species, 5 species – to the Secernentea class with a share of 38.5%, and 2 species – to the Adenophorea class, constituting 15.4% of the total identified species. Nosologically, the helminthoses fall into 2 categories: Cestodoses (teniosis/cysticercosis, mesocestoidosis, paranoplocephalosis, catenoteniosis, skrjabinoteniosis) and Nematodoses (syphaciosis, strongyloidosis, capillariosis, heligmosomosis, tricurosis, rodentolepiosis, mastophorosis). The epidemiological characteristic includes 3 categories of parasitoses: zoonotic (syphaciasis, strongyloidosis), mixed (mesocestoidosis, hydatigeriosis, capillariosis) and characteristic to rodents (paranoplocephalosis, catenoteniosis, skrjabinoteniosis, rodentolepiosis, heligmosomosis, tricurosis, mastophorosis).

Cuvinte-cheie
parazitoze, Apodemus uralensis, biotopuri, Republica Moldova,

Parasitosis, Apodemus uralensis, biotopes, Republic of Moldova