Problema autenticității literare. Scurt istoric (I)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
342 11
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-25 23:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
82.09(091) (13)
Critică literară. Studii literare (209)
SM ISO690:2012
DICUSAR, Cristina. Problema autenticității literare. Scurt istoric (I). In: Philologia, 2022, nr. 3(318), pp. 98-105. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.3(318).09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Problema autenticității literare. Scurt istoric (I)

Approaches to the Problem of Literary Authenticity. A Historical Outline (I)

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.3(318).09
CZU: 82.09(091)

Pag. 98-105

Dicusar Cristina
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.03 Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2022


Rezumat

Starting from the ancient concept of mimesis to the view on authenticity of realist writers, this article aims to follow the evolution of approaches to the problem of authenticity within the framework of literary history. We will delimit the character of authenticity of literatures of different periods by means of literary theory texts, but also by referencing some of the most known and/or suggestive works of literature. We will emphasize the differences and similarities between the conceptions, phenomena, literary currents that refer to authenticity, trying to motivate their evolution. The subjects to which we will particularly draw attention refer to the relationship between fiction and authenticity; literary authenticity expressed within literary phenomena; and the influence of philosophical conceptions of authenticity on literature, starting from ancient literary texts until the modernist movement in literature

Pornind de la conceptul antic de mimesis şi ajungând până la conceptul de autenticitate a operelor scriitorilor realiști, articolul de față își propune să urmărească evoluția abordărilor problemei autenticității în cadrul istoriei literare, delimitând caracterul autenticității literaturilor din diferite perioade prin intermediul textelor de teorie literară, dar și a operelor literare de influență. Vom pune accentul pe diferențele și similaritățile dintre concepțiile, fenomenele şi curentele literare ce se referă la autenticitate, încercând să motivăm evoluția acestora. Subiectele la care vom atrage atenția în mod deosebit se referă la relația dintre ficțiune și autenticitate pe parcursul istoriei literare, la autenticitatea literară exprimată în cadrul fenomenelor și curentelor literare, dar și la influența concepțiilor filosofice despre autenticitate asupra literaturii, începând din antichitate până în perioada modernă.

Cuvinte-cheie
authenticity, mimesis, veridicity, fiction, identity, Intuition, absurd, existentialism, new sincerity, post-truth,

autenticitate, mimesis, veridicitate, ficţiune, identitate, intuiţie, existentialism, absurd, noua sinceritate, post-adevăr