Utilizarea metodelor de antropologie vizuală în cercetarea sărbătorilor calendaristice. Fotografii de familie la Paști în RSSM
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
340 10
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-07 21:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
:398.332.4(478)(091):77.04 (1)
Folclor propriu-zis (712)
Fotografie și activități similare (63)
SM ISO690:2012
ONICA, Dorina. Utilizarea metodelor de antropologie vizuală în cercetarea sărbătorilor calendaristice. Fotografii de familie la Paști în RSSM. In: Philologia, 2022, nr. 3(318), pp. 72-79. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.3(318).06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Utilizarea metodelor de antropologie vizuală în cercetarea sărbătorilor calendaristice. Fotografii de familie la Paști în RSSM

Using of Visual Anthropology Methods in Researching of the Calendar Holidays. Family Photographs at Easter in RSSM

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.3(318).06
CZU: :398.332.4(478)(091):77.04

Pag. 72-79

Onica Dorina
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.03 Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2022


Rezumat

The article presents arguments for implementing the alternative research sources and manners, that of the visual methods ones, regarding the investigation of the holidays of spring-summer-autumn cycle. Discussions and examples are operated by interpreting family photos at the Easter celebration in the Moldavian Soviet Socialist Republic (MSSR). Specifying the qualities of the photographic method used in visual anthropology and considering the content of the accumulated photographic materials, the author looks at them as techniques in field research, as well as documentary sources. The relevance of a dialogue between the researcher and the people eternalized in the images or of their owners is pointed out, in order to ensure a reflexive investigation via various optics. Pictures are estimated as visual testimonies and narratives, able to provide information for the certification, reconstruction, and understanding of the cultural and religious facts displayed in domestic settings.

Articolul aduce argumente pentru utilizarea metodelor vizuale în investigarea sărbătorilor calendaristice din ciclul primăvară – vară – toamnă. Discuții și exemple sunt operate în rezultatul interpretării fotografiilor de familie captate la sărbătoarea de Paște în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM). Precizând calitățile metodei fotografice folosită în antropologia vizuală și evaluând conținutul materialelor fotografice acumulate, autorul le consideră tehnici în cercetarea de teren și surse documentare. De asemenea, se punctează relevanța unui dialog între cercetător și persoanele eternizate în imagini sau posesorii acestora, în vederea asigurării unei investigații reflexive prin diverse optici. Astfel, fotografiile sunt estimate ca fiind mărturii și narațiuni vizuale apte de a furniza informații pentru certificarea, reconstituirea și înțelegerea faptelor culturale și religioase afișate în medii domestice

Cuvinte-cheie
family photos, Easter, RSSM, visual narratives, documentary sources,

fotografii de familie, Paște, RSSM, narațiuni vizuale, surse documentare

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.52505/1857-4300.2022.3(318).06</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Onica, D.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Utilizarea metodelor de antropologie vizuală &icirc;n cercetarea sărbătorilor calendaristice. Fotografii de familie la Paști &icirc;n RSSM</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2022</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-4300</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>family photos</subject>
<subject>Easter</subject>
<subject>RSSM</subject>
<subject>visual narratives</subject>
<subject>documentary sources</subject>
<subject>fotografii de familie</subject>
<subject>Paște</subject>
<subject>RSSM</subject>
<subject>narațiuni vizuale</subject>
<subject>surse documentare</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>:398.332.4(478)(091):77.04</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2022-12-08</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The article presents arguments for implementing the alternative research sources and manners, that of the visual methods ones, regarding the investigation of the holidays of spring-summer-autumn cycle. Discussions and examples are operated by interpreting family photos at the Easter celebration in the Moldavian Soviet Socialist Republic (MSSR). Specifying the qualities of the photographic method used in visual anthropology and considering the content of the accumulated photographic materials, the author looks at them as techniques in field research, as well as documentary sources. The relevance of a dialogue between the researcher and the people eternalized in the images or of their owners is pointed out, in order to ensure a reflexive investigation via various optics. Pictures are estimated as visual testimonies and narratives, able to provide information for the certification, reconstruction, and understanding of the cultural and religious facts displayed in domestic settings.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Articolul aduce argumente pentru utilizarea metodelor vizuale &icirc;n investigarea sărbătorilor calendaristice din ciclul primăvară &ndash; vară &ndash; toamnă. Discuții și exemple sunt operate &icirc;n rezultatul interpretării fotografiilor de familie captate la sărbătoarea de Paște &icirc;n Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM). Preciz&acirc;nd calitățile metodei fotografice folosită &icirc;n antropologia vizuală și evalu&acirc;nd conținutul materialelor fotografice acumulate, autorul le consideră tehnici &icirc;n cercetarea de teren și surse documentare. De asemenea, se punctează relevanța unui dialog &icirc;ntre cercetător și persoanele eternizate &icirc;n imagini sau posesorii acestora, &icirc;n vederea asigurării unei investigații reflexive prin diverse optici. Astfel, fotografiile sunt estimate ca fiind mărturii și narațiuni vizuale apte de a furniza informații pentru certificarea, reconstituirea și &icirc;nțelegerea faptelor culturale și religioase afișate &icirc;n medii domestice</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>