Note despre etimologia unităților derivate de la radicali împrumutați din alte limbi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
224 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-05 14:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.6 (5)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1428)
SM ISO690:2012
BAHNARU, Vasile. Note despre etimologia unităților derivate de la radicali împrumutați din alte limbi. In: Philologia, 2022, nr. 3(318), pp. 44-58. ISSN 1857-4300. DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Note despre etimologia unităților derivate de la radicali împrumutați din alte limbi

Notes about the Etymology of Units Derived from Borrowed Radicals from other Languages

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.3(318).04
CZU: 811.135.1’373.6

Pag. 44-58

Bahnaru Vasile
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2022


Rezumat

The article examines lexical units derived from neological roots, especially those that form whole families of words. Following their analysis, it is demonstrated that most of these vocabulary elements require to be interpreted, from an etymological point of view, as derived words within the Romanian language, regardless of whether or not they are based on foreign derivative models.

În articol sunt examinate unitățile lexicale derivate de la rădăcini neologice, în special cele care formează familii întregi de cuvinte. În urma analizei acestora, se demonstrează că cea mai mare parte a acestor elemente de vocabular se cer a fi interpretate, din punct de vedere etimologic, drept cuvinte derivate în cadrul limbii române, indiferent de faptul dacă au sau nu au la bază modele derivative străine.

Cuvinte-cheie
derived word, etymology, etymon, borrowing, lexical derivation, linguistic contact, derivational system, derivational model, Radical, suffix, prefix,

cuvânt derivat, etimologie, etimon, împrumut, derivare lexicală, contact lingvistic, sistem derivațional, model derivativ, radical, sufix, prefix