Universul onomastic din proza fantastică a lui Mihail Bulgakov: dimensiunea traducerii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
270 7
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-06 18:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.161.1’373.23’25+821.161.1.09 (1)
Limbi slave (slavone) de Est (Limba rusă, Limba ucrainiană, Limba bielorusă) (361)
Literatură slavă (slavonă) de Est (Literatură rusă, Literatură ucraineană, Literatură bielorusă) (359)
SM ISO690:2012
DRUŢĂ, Inga. Universul onomastic din proza fantastică a lui Mihail Bulgakov: dimensiunea traducerii. In: Philologia, 2022, nr. 3(318), pp. 38-43. ISSN 1857-4300. DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Universul onomastic din proza fantastică a lui Mihail Bulgakov: dimensiunea traducerii

The Onomastic Universe in the Fantastic Prose of Mikhail Bulgakov: the Dimension of Translation

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.3(318).03
CZU: 811.161.1’373.23’25+821.161.1.09

Pag. 38-43

Druţă Inga
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2022


Rezumat

Proper names are double-character words: national and international. This is why translation requires an in-depth knowledge of the culture and civilization of the source language people. If a name is used for communication purposes (in a literary work), it must be treated in a special way. These are the most difficult cases for a translator, who has to be creative. Transferring names from one culture to another requires communication skills, but also intercultural skills: respect for traditions and cultural values. Proper names-anthroponyms can only be translated in certain contexts, where they describe a character, but are usually preserved intact. Usually proper names from stories, nicknames, but also some suggestive literary character names are translated and adapted. In most cases, the names of literary characters are not translated, but reported over to facilitate cultural transfer and eventually annotated.

Numele proprii sunt cuvinte cu dublu caracter: național și internațional. Acesta este motivul pentru care traducerea necesită o cunoaștere aprofundată a culturii și a civilizației poporului vorbitor al limbii-sursă. Dacă un nume este folosit în scopuri de comunicare (într-o operă literară), el trebuie tratat într-un mod special. Acestea sunt cele mai dificile cazuri pentru un traducător, care trebuie să fie creativ. Transferul de nume de la o cultură la alta presupune abilități de comunicare, dar și abilități interculturale: respect pentru tradiții și valori culturale. Numele proprii-antroponime pot fi traduse doar în anumite contexte, în care ele descriu un personaj, dar de obicei sunt păstrate intacte. Se traduc și se adaptează, de obicei, numele proprii din povești, supranumele, dar și unele nume de personaje literare sugestive. În cele mai multe cazuri, numele personajelor literare nu se traduc, ci sunt reportate pentru a facilita transferul cultural și, eventual, adnotat

Cuvinte-cheie
onomastics, proper names, translation, names of literary characters, cultural transfer, creativity,

onomastică, nume proprii, traducere, nume de personaje literare, transfer cultural, creativitate