Experienţa de utilizare a diferitor moduri de ventilare a copiilor cu GFMN şi GEMN
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
480 0
SM ISO690:2012
CRIVCEANSCHII, Lev; ROTARU, Dorina; COZMA, Dumitru; IEŞANU, V. Experienţa de utilizare a diferitor moduri de ventilare a copiilor cu GFMN şi GEMN. In: Buletin de Perinatologie. 2008, nr. 2(38), pp. 65-69. ISSN 1810-5289.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin de Perinatologie
Numărul 2(38) / 2008 / ISSN 1810-5289

Experienţa de utilizare a diferitor moduri de ventilare a copiilor cu GFMN şi GEMN

Pag. 65-69

Crivceanschii Lev1, Rotaru Dorina2, Cozma Dumitru1, Ieşanu V2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2013


Rezumat

Современная интенсивная терапия, совершенствование механической вентиляции, антенатальная профилактика стероидами, введение сурфактанта, а также неинвазиные методы вентиляции, являются основными методами ведения новорожденных с РДС.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Experienţa de utilizare a diferitor moduri de ventilare a copiilor cu GFMN şi GEMN">
<meta name="citation_author" content="Crivceanschii, Lev">
<meta name="citation_author" content="Rotaru, Dorina">
<meta name="citation_author" content="Cozma, Dumitru">
<meta name="citation_author" content="Ieşanu, V">
<meta name="citation_publication_date" content="2008/04/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Buletin de Perinatologie">
<meta name="citation_volume" content="38">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="65">
<meta name="citation_lastpage" content="69">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Experienta%20de%20utilizare%20a%20diferitor%20moduri%20de%20ventilare%20a%20copiilor%20cu%20GFMN%20siGEMN.pdf">