Food safety according to sanitary-microbiological indicators in Chisinau municipality
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
165 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.31(478-25) (1)
Inspecţie şi control sanitar (81)
SM ISO690:2012
CHIRLICI, Alexei, RUBANOVICI, Vladislav, TCACI, Eudochia, GONŢA, Svetlana, GRECU, Constantin. Food safety according to sanitary-microbiological indicators in Chisinau municipality. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2022, nr. 3 An.1(29), p. 106. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467

Food safety according to sanitary-microbiological indicators in Chisinau municipality

Siguranța alimentelor conform indicatorilor sanitaro – microbiologici în municipiul Chișinău

CZU: 614.31(478-25)

Pag. 106-106

Chirlici Alexei1, Rubanovici Vladislav1, Tcaci Eudochia2, Gonţa Svetlana2, Grecu Constantin2
 
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Agency for Public Health
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2022


Rezumat

Introduction. The research of the food according to the sanitary-microbiological indicators provides the evaluator with objective data regarding their inoffensiveness and, respectively, the possibility of use in human consumption. The purpose of the research: Hygienic evaluation of the results of the sanitary-microbiological examination of food samples in Chisinau over a period of 5 years. Material and methods. The results of the sanitary-microbiological examination of the food samples, performed in the Public Health Center in Chisinau during a period of 5 years (2016-2020) were analyzed and evaluated. In the research, there were used methods: hygienic, statistical and others. Results. During the study period, the number of analyzed samples decreased, the average non-compliance rate being 9.02%. The samples from the group of vegetable products had the highest non-compliance rate (22.99%), followed by the samples of milk and dairy products (12.79%) and the samples of sugar products, pastries, and chewing gum (11.48 %). The safest was baby food, with a non-compliance rate of 0.98%. Among the sanitary-microbiological indicators, based on the results of which the food was considered non-compliant, the total coliforms were placed on the first place, having an average weight in the respective structure of 55.38% for the whole period, followed by the QMAFAnM indicator (32.06 %) and S. aureus (4,71%). Conclusions. Over the years, included in the study, the number of samples investigated has been declining. The average rate of non-compliant samples was 9.02%. The highest non-compliance was determined by the indicators of total coliforms and QMAFAnM.

Introducere. Cercetarea alimentelor după indicatorii sanitaromicrobiologici asigură evaluatorul cu date obiective privind inofensivitatea lor și, respectiv, posibilitatea utilizării în consumul uman. Scopul cercetării: Evaluarea igienică a rezultatelor examenului sanitaro-microbiologic al probelor de alimente în municipiul Chișinău pe o perioadă de 5 ani. Material si metode. Au fost analizate și evaluate rezultatele examenului sanitaro-microbiologic al probelor de alimente, efectuate în Centrul de Sănătate Publică din municipiul Chișinău pe parcursul unei perioade de 5 ani (2016-2020). În cercetare au fost utilizate metodele: igienică, statistică ș.a. Rezultate. În perioada luată în studiu numărul probelor analizate a fost în scădere, rata medie de neconformitate fiind de 9,02%. Probele din grupa produselor din legume au avut cea mai înaltă rată de neconformitate (22,99%), urmate de probele de lapte și produse lactate (12,79%) și probele de produse zaharoase, patiserie și gumă de mestecat (11,48%). Cele mai sigure au fost produsele alimentare pentru copii, rata neconformității fiind de 0,98%. Dintre indicatorii sanitaro-microbiologici, în baza rezultatelor cărora alimentele au fost considerate neconforme, pe primul loc s-au plasat coliformii totali, având o pondere medie în structura respectivă de 55,38% pentru toată perioada, urmat de MAFAM (32,06%) și S. aureus (4,71%). Concluzii. În perioada anilor, incluși în studiu, numărul probelor cercetate au fost în scădere. Rata medie a probelor neconforme a fost de 9,02%. Cea mai înaltă neconformitate a fost stabilită după indicatorii coliformii totali și MAFAM.

Cuvinte-cheie
Food safety, sanitary-microbiological indicators,

siguranța alimentelor, indicatori sanitaromicrobiologici