Impact of COVID-19 pandemic on athletes’ health
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
82 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-036.21:616.98:578.834:796 (1)
Patologie. Medicină clinică (5862)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (463)
Virologie (337)
Divertisment. Jocuri. Sport (1455)
SM ISO690:2012
JUCOV, Artiom; FEDERIUC, Victoria; TIMERCAN, Tatiana. . In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2022, nr. 3 An.1(29), p. 105. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467

Impact of COVID-19 pandemic on athletes’ health

Impactul pandemiei COVID-19 asupra sănătății sportivilor

CZU: 616-036.21:616.98:578.834:796

Pag. 105-105

Jucov Artiom, Federiuc Victoria, Timercan Tatiana
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2022


Rezumat

Background. The pandemic generated by the Covid-19 virus negatively influenced the physical and mental health of performance athletes. Changing the diet, restrictions on access to gyms, cancellation of sporting events had consequences on the physical and mental health of young athletes. The objective of the study. Elaboration of the strategy for doping prevention and maintaining the degree of sportsmanship in pandemic conditions based on the efficient organization of the individual training process. Material and methods. By applying, the mixed research methods within the bilateral project „Capacity building of Anti-doping Research and Collaboration through Initiatives in medical Education (CAROLINE)” will be studied the impact of the Covid-19 pandemic on the doping phenomenon and the health of athletes. Results. The prevention strategy has strengthened the actions of sports medicine and public health services in the direction of monitoring environmental factors, nutrition and health status of athletes, which corresponds to the basic directions of the National Health Policy of the Republic of Moldova. There were activities of continuous collection, analysis, interpretation and dissemination of data on the athletes’ health and the factors that determine it. Recommendations have been developed for pedagogues, psychologists, doctors, and coaches to train athletes in disease prevention and response to crisis conditions. Conclusion. The Covid-19 pandemic had a crucial impact on physical and mental health of performance sport. Efficient organization of individual training will prevent the doping phenomenon among athletes.

Introducere. Pandemia Covid-19 a influențat negativ starea de sănătate fizică și psihică a sportivilor de performanță. Schimbarea regimului, restricția accesului la sălile de antrenament și anularea evenimentelor sportive au avut consecințe asupra sănătății sportivilor tineri. Scopul lucrării. Elaborarea strategiei de prevenire a dopajului și menținere a gradului de măiestrie sportivă în condițiile de pandemie pe baza organizării eficiente a procesului de antrenament cu caracter individual. Material și metode. Prin aplicarea metodelor mixte de cercetare în cadrul proiectului bilateral „Capacity building of Anti-doping Research and Collaboration through Initiatives in medical Education (CAROLINE)” va fi studiat impactul pandemiei Covid-19 asupra fenomenului de dopaj și a sănătății sportivilor. Rezultate. Strategia de prevenire a consolidat acțiunile serviciilor de medicină sportivă și sănătate publică în direcția monitorizării factorilor mediului, alimentației și stării de sănătate a sportivilor, ceea ce corespunde cu direcțiile de bază ale Politicii Naționale de Sănătate din Republica Moldova. S-au realizat activități de colectare continuă, analiză, interpretare și diseminare a datelor privind starea de sănătate a sportivilor și factorii care o determină. Au fost elaborate recomandări destinate pedagogilor, psihologilor, medicilor, antrenorilor pentru instruirea sportivilor în domeniul profilaxiei stărilor morbide și a reacțiilor de răspuns la condițiile de criză. Concluzie. Pandemia Covid-19 a avut un impact crucial asupra stării de sănătate fizică și psihică în sportul de p

Cuvinte-cheie
doping, athletes’ health, COVID-19,

dopaj, sănătatea sportivilor, COVID-19