The main sources of pollution of Valea Morilor lake which caused the asphygation of fish
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
123 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-09 13:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.4:504.05+502.5 (1)
Știința mediului înconjurător (783)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (530)
SM ISO690:2012
TRIFĂUŢAN, Viorica, CATARAGA, Olga, COADĂ, Viorica. The main sources of pollution of Valea Morilor lake which caused the asphygation of fish. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2022, nr. 1(13), pp. 82-99. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v13i1.82-99
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

The main sources of pollution of Valea Morilor lake which caused the asphygation of fish

Principalele surse de poluare ale lacului Valea Morilor care au provocat asfixarea peștilor

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v13i1.82-99
CZU: 504.4:504.05+502.5

Pag. 82-99

Trifăuţan Viorica1, Cataraga Olga1, Coadă Viorica2
 
1 National Center for Judicial Expertise,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2022


Rezumat

The paper illustrates the role of bioindicators applied to identify the sources and degree of pollution of a water basin. The laboratory test reports, standard methodologies and scientific literature considered as an auxiliary tool for the preparation and planning the sampling campaigns for the assessment of the ecological status of the aquatic environment (including sampling, analysis and microscopy) served as support. There were applied the results of the laboratory analyses from the reports on quality indices and technical report, which include qualitative elements of the general physicochemical conditions, hydromorphological and biological qualitative components from Valea Morilor lake.

În lucrare este elucidat rolul unor bioindicatori aplicați pentru identificarea surselor și gradului de poluare a unui bazin acvatic. Drept suport au servit rapoartele de încercări de laborator, metodicile tip și literatura științifică considerată drept instrument ajutător pentru pregătirea și planificarea campaniilor de prelevare pentru evaluarea stării ecologice a mediului acvatic, inclusiv prelevarea, analiza, microscopia. S-au aplicat rezultatele analizelor de laborator din roapoartele privind indicii de calitate, raport tehnic, care cuprind elemente calitative ale condițiilor generale fizicochimice, componente calitative hidromorfologice și biologice din lacul Valea Morilor.

Cuvinte-cheie
aquatic environment, Sources of pollution, negative anthropogenic action, bioindicators, asphyxiation of fish,

mediul acvatic, surse de poluare, acţiune antropică nagativă, bioindicatori, asfixierea peştilor