Periodontal pathogenic analysis in the oral microbioma at patients with head and neck scuamous cell carcinoma
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
95 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-20 06:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.31-022-078:617.51/53-006.61-092 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (431)
SM ISO690:2012
STRATAN, Valentina; POPA, Cristina; SÎTNIC, Victor; ŢUŢUIANU, Valeri; CEBOTARI, Diana; COJOCARI, Corneliu. Periodontal pathogenic analysis in the oral microbioma at patients with head and neck scuamous cell carcinoma. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2022, nr. 3 An.1(29), p. 31. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467

Periodontal pathogenic analysis in the oral microbioma at patients with head and neck scuamous cell carcinoma

Analiza agenților patogeni parodontali în microbiomul oral la pacienții cu carcinom cu cel ule scuamoase cap-gât

CZU: 616.31-022-078:617.51/53-006.61-092

Pag. 31-31

Stratan Valentina1, Popa Cristina12, Sîtnic Victor1, Ţuţuianu Valeri1, Cebotari Diana1, Cojocari Corneliu1
 
1 Institute of Oncology,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 18 noiembrie 2022


Rezumat

Background. Research on the relationship between the human microbiome and malignant tumors has received particular interest in recent years. Regarding the oral microbiota, there are different types of bacteria that are associated with oncogenesis of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). Objective of the study. The purpose of our study was to determine the concentration of periodontal pathogens in the oral microbiome in patients with HNSCC. Material and methods. 26 saliva and oral buffer samples were analyzed from patients with HNSCC by quantitative PCR method. A comprehensive quantitative research kit „Dentoscreen” (Litech) was used, which allows the identification of the DNA of 7 periodontal pathogens: Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponema denticola, Fusobacterium nucella. Results. Show that F. nucleatum exceeds the norm in 20 samples and T. forsythia in 18. F. nucleatum is found in high concentrations in most smokers and only in one patient in the “Non-smokers” category. Samples with abnormal concentrations of A. actinomycetemcomitans show high concentrations for most species. In addition, the integration with clinical data indicates the pathological presence of P. endodontalis at all patients with laryngeal carcinoma and approx. in 30% of patients with lip and oropharynx carcinoma. Conclusion. Of all the 7 species studied, F. nucleatum and T. forsythia have pathological concentrations in most samples.

Introducere. Cercetările privind relația dintre microbiomul uman și tumorile maligne au înregistrat un interes deosebit în ultimii ani. În ceea ce privește microbiota orală, există diferite tipuri de bacterii care sunt asociate cu oncogeneza carcinomului cu celule scuamoase de cap și gât (HNSCC). Scopul lucrării. Determinarea concentrației agenților patogeni parodontali în microbiomul oral la pacienții cu HNSCC. Material și Metode. Au fost analizate 26 de probe de salivă și tampon bucal de la pacienți cu HCSCC prin metoda PCR cantitativ. S-a utilizat un kit cuprinzător pentru cercetare cantitativă „Dentoscreen” (Litech), care permite identificarea ADN-ului a 7 agenți patogeni parodontali: Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia și Tannerella forsythia. Rezultate. Arată că F. nucleatum depășește norma în 20 de probe și T. forsythia în 18. F. nucleatum se găsește în concentrații mari la majoritatea fumătorilor și doar la un pacient din categoria „Nefumători”. Probele cu concentrații anormale de A. actinomycetemcomitans prezintă concentrații mari pentru majoritatea speciilor. De asemenea, integrarea cu datele clinice indică prezența patologică a P. endodontalis la toți pacienții cu carcinom laringian și cca. la 30% dintre pacienții cu carcinom al buzei și orofaringelui. Concluzii. Din toate cele 7 specii studiate, F. nucleatum și T. forsythia au concentrații patologice în majoritatea probelor.

Cuvinte-cheie
oral microbiome, periodontal pathogenic, squamous cell carcinoma of the head and neck,

microbiom oral, agenților patogeni parodontali, carcinom cu celule scuamoase cap-gât