Textul literar: educație morală și estetică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
231 20
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-08 12:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821+37.03 (1)
Literatura limbilor individuale și a familiilor de limbi (2859)
Educație (13349)
SM ISO690:2012
AXENTII, Victor, BARBĂ, Maria. Textul literar: educație morală și estetică . In: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației, Ed. Partea 2, 3 iunie 2022, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Tipografia "Centrografic" SRL, 2022, Vol.9, Partea 2, pp. 297-305. ISSN 2587-3563.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2, 2022
Conferința "Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației"
Partea 2, Cahul, Moldova, 3 iunie 2022

Textul literar: educație morală și estetică

Texte littéraire: éducation morale et esthétique

CZU: 821+37.03

Pag. 297-305

Axentii Victor, Barbă Maria
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 1 noiembrie 2022


Rezumat

Articolul tratează problema textului literar din perspectiva educației intelectuale, estetice și morale. Înţelegerea corectă a funcţiei estetice a operei literare, conform afirmației unor esteticieni, este de o importanţă capitală pentru studiul literaturii în şcoală. Totodată, autorul constată că de această înţelegere depinde evitarea transformării comentariului pe marginea operelor în convorbire sociologică, istorică, filosofică, moral-cetăţenească, aşa cum, în mod cu totul greşit, se mai procedează. Iar valoarea morală se dezvoltă spontan din trăirea valorii estetice.

L'article traite de la question du texte littéraire du point de vue de l'éducation intellectuelle, esthétique et morale. La compréhension correcte de la fonction esthétique de l'oeuvre littéraire, selon certains esthéticiens, est d'une importance primordiale pour l'étude de la littérature à l'école. En même temps, l'auteur affirme qu'il faut éviter de transformer le commentaire des oeuvres en une conversation sociologique, historique, philosophique, morale-civique, car, de manière complètement erronée, cela se fait encore. Et la valeur morale se développe spontanément à partir de l'expérience de la valeur esthétique.

Cuvinte-cheie
text literar, funcție estetică, educaţie morală, educaţie intelectuală,

texte littéraire, fonction esthétique, éducation morale, éducation intellectuelle