Повышение энергоэффективности процессов на газорегулирующих станциях
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
566 0
SM ISO690:2012
JIDCOV, M.; JIDCOV, D.. Повышение энергоэффективности процессов на газорегулирующих станциях . In: Problemele Energeticii Regionale. 2012, nr. 2(19), pp. 57-63. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(19) / 2012 / ISSN 1857-0070

Повышение энергоэффективности процессов на газорегулирующих станциях

Pag. 57-63

Jidcov M., Jidcov D.
 
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2013


Rezumat

В работе представлены результаты термодинамического анализа применения вихревых труб в рекуперативных технологических схемах и приведены примеры практической реализации полученных результатов в химической и нефтегазовой промышленности, в частности для подогрева природного газа на газораспределительных станциях.

În lucrare sunt prezentate rezultatele analizei termodinamice a utilizării tuburilor de vârtejuri în schemele tehnologice recuperative şi sunt prezentate exemple de realizare practică în industria chimică şi industria de pentrol şi gaze, în particular, pentru încălzirea gazelor naturale la staţii de reglare gaze.

There are presented results of the thermodynamic analysis of vortex tubes in recuperative technological schemes and examples of practical implementation of findings in the chemical, oil and gas industry, in particular for the vortex heating of the natural gas on the gas - regulating station.

Cuvinte-cheie
трехпоточная вихревая труба, вихревая установка, газораспределительная станция, рекуперативный теплообменник, эксергетический анализ