Ситуативные клише в социокультурном контексте
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
333 0
SM ISO690:2012
КОНОНОВА, Татьяна. Ситуативные клише в социокультурном контексте. In: Revistă de știinţe socioumane . 2012, nr. 1(20), pp. 100-104. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(20) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Ситуативные клише в социокультурном контексте

Pag. 100-104

Кононова Татьяна
 
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
 
Disponibil în IBN: 29 iulie 2013


Rezumat

În acest articol studiem clişeele verbale, drept unităţi lexicale; ele fiind relevante în atingerea competenţei socioculturale. Clasificarea funcţional-situaţională a clişeelor este ilustrată cu scopul de a le defini drept unităţi frazeologice standard ale situaţiilor de vorbire ce reflectă gândirea stereotipică a vorbitorilor.

The main goal of this article is to investigate verbal clichés, which, as lexical units, are relevant for attaining socio-cultural competence. A situational-functional classification of clichés is offered in this article, which allows us to define them as standard phraseological units of speech situations reflecting speakers’ stereotype thinking.

Cuvinte-cheie
clişee de vorbire (situaţionale), clasificare funcţional-situaţională, situaţie de vorbire, clişee metacomunicative,

competenţă socioculturală