Anemia bolii cronice în lupus eritematos sistemic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
565 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-15 13:44
SM ISO690:2012
SAMOHVALOV, Elena. Anemia bolii cronice în lupus eritematos sistemic . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, nr. 1(33), pp. 181-187. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011

Anemia bolii cronice în lupus eritematos sistemic

Pag. 181-187

Samohvalov Elena
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Am examinat 59 din 86 de pacienţi cu LES şi anemie, care au fost incluşi în studiul nostru. Au fost evaluate analizele de sânge şi testele imunologice standarde, nivelul eritropoietinei după testul ELISA, activitatea bolii a fost apreciată după SLAM. În urma investigaţiilor am stabilit următoarele forme de anemii: anemia bolii cronice (ABC) n = 34 (57,6%), anemia fi erodifi citară (AFD), n = 20 (33,9%), anemia hemolitică autoimună (AHA) n = 3 (5,1%) şi alte cauze n = 2 (3,4%). Activitatea bolii a fost evaluată după SLAM: activitate minimală au avut doar 12 (20,3%) pacienţi, activitate moderată a fost depistată la 36 (61,0%) şi activitate înaltă – la 11 (18,6%) bolnavi. Anemia este o manifestare comună la pacienţii cu lupus eritematos sistemic şi poate fi detectată prin teste simple clinice şi de laborator.

We examined 59 out of 86 SLE patients, with anemia, that were included in our study. There were evaluated blood and standard immunological tests in association with erythropoietin level by ELISA test, disease activity was appreciated by SLAM. After the investigations we determined the following forms of anemia: the anemia of chronic disease (ACD) n = 34 (57.6%), iron deficiency anemia (AID) n = 20 (33.9%), autoimmune hemolytic anemia (AHA) n = 3 (5.1%) and other causes n = 2 (3.4%). Assessment of disease activity according to SLAM showed that low activity had only 12 (20.3%) patients, moderate activity was in 36 (61.0%) patients and major activity was detected in 11 (18.6%) patients. Anemia is a common manifestation of systemic lupus erythematosus and can be detected by simple clinical and laboratory tests.

Мы обследовали 59 из 86 больных СКВ, с анемиями, которые были включены в наше исследование. Им были проведены обследования, включающие общий анализ крови и стандартные иммунологические тесты, уровень эритропоэтина методом ELISA, активность заболевания была оценена по SLAM. После исследова- ния мы определили следующие формы анемии: анемия хронического заболевания (АХБ) n = 34 (57,6%), железодефицитарная анемия (ЖДА) n = 20 (33,9%), аутоиммунная гемолитическая анемия (АГА) n = 3 (5,1%) и другие причины n = 2 (3,4%). Оценка активности заболевания по SLAM показала, что низкая активность была обнаружена только у 12 (20,3%) больных, умеренная активность была в 36 (61,0%) случаях, высокая активность была выявлена у 11 (18,6%) пациентов. Анемия является распространенным проявлением системной красной волчанки и может быть обнаружена при помощи простых клинических и лабораторных исследований.