“Ancient foreign” policy tools in new cloths
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
25 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39 (79)
Internaționalism. Mișcări internaționaliste, obiective (96)
SM ISO690:2012
BRHLÍKOVÁ, Radoslava. “Ancient foreign” policy tools in new cloths. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2022, nr. 2, pp. 79-89. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 2 / 2022 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

“Ancient foreign” policy tools in new cloths

"Instrumente antice" de politică externă în haine noi

“Древние инструменты” внешней политики в новых одеждах

CZU: 327.39
JEL: K33, F52, F53

Pag. 79-89

Brhlíková Radoslava
 
Constantine The Philosopher University in Nitra
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2022


Rezumat

This article discusses the old tools used by foreign policy of a state and looks on them from the point of view of new notions in a changing international and security environment. It analysis old concepts of enemy demonization and propaganda in connection with new conceptions of hybrid war and fake news or disinformation. The article argues and is based on the hypothesis that these old and new concepts are the same, just our language became more sofisticated.

Acest articol analizează instrumentele vechi utilizate de politica externă a unui stat și le privește din punctul de vedere al noilor Noțiuni într-un mediu internațional și de securitate în schimbare. Analizează concepte vechi de demonizare și propagandă inamică în legătură cu noi concepții de război hibrid și știri false sau dezinformare. Articolul argumentează și se bazează pe ipoteza că aceste concepte vechi și noi sunt aceleași, doar limba noastră a devenit mai sofisticată.

В этой статье рассматриваются старые инструменты, используемые внешней политикой государства, и рассматриваются они с точки зрения новых понятий в меняющейся международной обстановке и обстановке безопасности. В нем анализируются старые концепции демонизации и пропаганды врага в связи с новыми концепциями гибридной войны и фальшивых новостей или дезинформации. В статье утверждается и основывается на гипотезе, что эти старые и новые понятия - одно и то же, просто наш язык стал более упрощенным.

Cuvinte-cheie
(foreign policy, tools, propaganda, hybrid war, image of an enemy, mirror view, demonization),

(politică externă, instrumente, propagandă, război hibrid, imaginea unui inamic, vedere în oglindă,demonizare),

(внешняя политика, инструменты, пропаганда, гибридная война, образ врага, зеркальный взгляд, демонизация)