Agenda 2030
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
73 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39 (79)
Internaționalism. Mișcări internaționaliste, obiective (96)
SM ISO690:2012
SULEJMANI, Dagmar. Agenda 2030. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2022, nr. 2, pp. 51-64. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 2 / 2022 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Agenda 2030

Повестка дня до 2030 года

Agenda 2030

CZU: 327.39
JEL: F15, F52.

Pag. 51-64

Sulejmani Dagmar
 
University of Bratislava
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2022


Rezumat

Agenda 2030 is a historical agenda. It is a UN development program for a period of years until 2030, which follows the development agenda of MDGs. The UN 2030 Agenda for Sustainable Development stresses the fundamental role science should play in implementing the 17 Sustainable Development Goals endorsed by the global community. Scientific research can help to identify precisely what the sustainability challenges are in different contexts, what are the root causes of those challenges and how they relate to other challenges.

Agenda 2030 este o agendă istorică. Este un program de dezvoltare al ONU pentru o perioadă până în 2030, care urmează agenda de dezvoltare a ODM. Agenda ONU 2030 pentru Dezvoltare Durabilă subliniază rolul fundamental pe care știința ar trebui să îl joace în implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă aprobate de comunitatea globală. Cercetarea științifică poate ajuta la identificarea exactă a provocărilor legate de durabilitate în diferite contexte, care sunt cauzele profunde ale acestor provocări și modul în care acestea se raportează la alte provocări.

Повестка дня на период до 2030 года - это историческая повестка дня. Это программа развития ООН на период до 2030 года, которая соответствует повестке дня в области науки и развития, сформулированной в ЦРТ. В Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года подчеркивается фундаментальная роль, которую наука должна играть в реализации 17 Целей устойчивого развития, одобренных мировым сообществом. Научные исследования могут помочь точно определить, в чем заключаются проблемы устойчивого развития в различных контекстах, каковы коренные причины этих проблем и как они связаны с другими проблемами.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-163895</cfResPublId>
<cfResPublDate>2022-09-12</cfResPublDate>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>51</cfStartPage>
<cfISSN>1857-1999</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/163895</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Agenda 2030</p></cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Agenda 2030 is a historical agenda. It is a UN development program for a period of years until 2030, which follows the development agenda of MDGs. The UN 2030 Agenda for Sustainable Development stresses the fundamental role science should play in implementing the 17 Sustainable Development Goals endorsed by the global community. Scientific research can help to identify precisely what the sustainability challenges are in different contexts, what are the root causes of those challenges and how they relate to other challenges.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Agenda 2030 este o agendă istorică. Este un program de dezvoltare al ONU pentru o perioadă p&acirc;nă &icirc;n 2030, care urmează agenda de dezvoltare a ODM. Agenda ONU 2030 pentru Dezvoltare Durabilă subliniază rolul fundamental pe care știința ar trebui să &icirc;l joace &icirc;n implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă aprobate de comunitatea globală. Cercetarea științifică poate ajuta la identificarea exactă a provocărilor legate de durabilitate &icirc;n diferite contexte, care sunt cauzele profunde ale acestor provocări și modul &icirc;n care acestea se raportează la alte provocări.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p>Повестка дня на период до 2030 года - это историческая повестка дня. Это программа развития ООН на период до 2030 года, которая соответствует повестке дня в области науки и развития, сформулированной в ЦРТ. В Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года подчеркивается фундаментальная роль, которую наука должна играть в реализации 17 Целей устойчивого развития, одобренных мировым сообществом. Научные исследования могут помочь точно определить, в чем заключаются проблемы устойчивого развития в различных контекстах, каковы коренные причины этих проблем и как они связаны с другими проблемами.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-09-12T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-09-12T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-102657</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-09-12T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-102657</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-102657-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-09-12T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Sulejmani</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Dagmar</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Сулеймани</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Дагмар</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>