Геополитическая трансформация мира в эпоху глобальной нестабильности и постправды
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
69 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-15 20:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39 (79)
Internaționalism. Mișcări internaționaliste, obiective (96)
SM ISO690:2012
ДЕРГАЧЕВ, Владимир. Геополитическая трансформация мира в эпоху глобальной нестабильности и постправды. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2022, nr. 2, pp. 35-50. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 2 / 2022 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Геополитическая трансформация мира в эпоху глобальной нестабильности и постправды

Geopolitical transformation of the world in the era of global instability and post-truth

Transformarea geopolitică a lumii în era instabilității globale și a post-adevărului

CZU: 327.39
JEL: F15, F52.

Pag. 35-50

Дергачев Владимир
 
Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2022


Rezumat

In the modern world, there is a crisis of neoliberal globalization, accompanied by a large-scale geopolitical transformation and the formation of new centers of economic and military-political power. The main fronts of confrontation between the key geopolitical players of the West and Non-West are the Middle East, Eastern Europe and the arc of instability of the post-Soviet states, the Asia-Pacific region with Taiwan and the South China Sea, the Caribbean region. As a result of the transformation of American foreign policy, the era of Washington's military and economic protectionism towards Europe, which has become a US protectorate in military and political terms, is ending. The World Wide Web has become a powerful geopolitical weapon. In the coming era of global instability and post-truth, the geopolitical power of the state is determined primarily by the strength of the spirit, the victory of truth over lies

В современном мире наблюдается кризис неолиберальной глобализации, сопровождаемый крупномасштабной геополитической трансформацией и формированием новых центров экономической и военно-политической мощи. Главные фронты противостояния ключевых геополитических игроков Запада и Не-Запада — Ближний Восток, Восточная Европа и дуга нестабильности постсоветских государств, Азиатско-Тихоокеанский регион с Тайванем и с Южно-Китайским морем, Карибский регион. В результате трансформации американской внешней политики заканчивается эра военного и экономического протекционизма Вашингтона в отношении Европы, ставшей протекторатом США в военно-политическом отношении. Всемирные сети стали мощным геополитическим оружием. В наступившую эпоху глобальной нестабильности и постправды геополитическая мощь государства определяется в первую очередь силой духа, победой правды над ложью

În lumea modernă, există o criză a globalizării neoliberale, însoțită de o transformare geopolitică pe scară largă și de formarea de noi centre de putere economică și militar-politică. Principalele fronturi de confruntare între actorii geopolitici cheie ai Occidentului și Non-Vestului sunt Orientul Mijlociu, Europa de Est și arcul instabilității statelor post—sovietice, regiunea Asia-Pacific cu Taiwan și Marea Chinei de Sud, regiunea Caraibelor. Ca urmare a transformării politicii externe americane, Epoca protecționismului militar și economic al Washingtonului față de Europa, care a devenit un protectorat american în termeni militari și politici, se încheie. Rețelele mondiale au devenit o armă geopolitică puternică. În noua eră a instabilității globale și a post-adevărului, puterea geopolitică a statului este determinată în primul rând de puterea spiritului, de Victoria adevărului asupra minciunilor.

Cuvinte-cheie
geopolitics, Geopolitical transformation, USA, China, Russia, Europe, post-truth,

геополитика, геополитическая трансформация, США, КНР, Россия, Европа, постправда,

geopolitică, transformare geopolitică, SUA, China, Rusia, Europa, post-adevăr

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-163894</cfResPublId>
<cfResPublDate>2022-09-12</cfResPublDate>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>35</cfStartPage>
<cfISSN>1857-1999</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/163894</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p>Геополитическая трансформация мира в эпоху глобальной нестабильности и постправды</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>geopolitics; Geopolitical transformation; USA; China; Russia; Europe; post-truth; геополитика; геополитическая трансформация; США; КНР; Россия; Европа; постправда; geopolitică; transformare geopolitică; SUA; China; Rusia; Europa; post-adevăr</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>In the modern world, there is a crisis of neoliberal globalization, accompanied by a large-scale geopolitical transformation and the formation of new centers of economic and military-political power. The main fronts of confrontation between the key geopolitical players of the West and Non-West are the Middle East, Eastern Europe and the arc of instability of the post-Soviet states, the Asia-Pacific region with Taiwan and the South China Sea, the Caribbean region. As a result of the transformation of American foreign policy, the era of Washington&#39;s military and economic protectionism towards Europe, which has become a US protectorate in military and political terms, is ending. The World Wide Web has become a powerful geopolitical weapon. In the coming era of global instability and post-truth, the geopolitical power of the state is determined primarily by the strength of the spirit, the victory of truth over lies</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p>В современном мире наблюдается кризис неолиберальной глобализации, сопровождаемый крупномасштабной геополитической трансформацией и формированием новых центров экономической и военно-политической мощи. Главные фронты противостояния ключевых геополитических игроков Запада и Не-Запада &mdash; Ближний Восток, Восточная Европа и дуга нестабильности постсоветских государств, Азиатско-Тихоокеанский регион с Тайванем и с Южно-Китайским морем, Карибский регион. В результате трансформации американской внешней политики заканчивается эра военного и экономического протекционизма Вашингтона в отношении Европы, ставшей протекторатом США в военно-политическом отношении. Всемирные сети стали мощным геополитическим оружием. В наступившую эпоху глобальной нестабильности и постправды геополитическая мощь государства определяется в первую очередь силой духа, победой правды над ложью</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>&Icirc;n lumea modernă, există o criză a globalizării neoliberale, &icirc;nsoțită de o transformare geopolitică pe scară largă și de formarea de noi centre de putere economică și militar-politică. Principalele fronturi de confruntare &icirc;ntre actorii geopolitici cheie ai Occidentului și Non-Vestului sunt Orientul Mijlociu, Europa de Est și arcul instabilității statelor post&mdash;sovietice, regiunea Asia-Pacific cu Taiwan și Marea Chinei de Sud, regiunea Caraibelor. Ca urmare a transformării politicii externe americane, Epoca protecționismului militar și economic al Washingtonului față de Europa, care a devenit un protectorat american &icirc;n termeni militari și politici, se &icirc;ncheie. Rețelele mondiale au devenit o armă geopolitică puternică. &Icirc;n noua eră a instabilității globale și a post-adevărului, puterea geopolitică a statului este determinată &icirc;n primul r&acirc;nd de puterea spiritului, de Victoria adevărului asupra minciunilor.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-09-12T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-09-12T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-38449</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-09-12T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-38449</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-38449-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-09-12T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Dergachev</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Vladimir</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Дергачев</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Владимир</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>