Diagnosticul şi tratamentul luxaţiei anterioare bilaterale a articulaţiei temporomandibulare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
483 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-22 01:09
SM ISO690:2012
ROTARCIUC, Valeriu; HÎŢU, Dumitru; VLAS, Vasile. Diagnosticul şi tratamentul luxaţiei anterioare bilaterale a articulaţiei temporomandibulare. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 4(12), pp. 411-414. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Diagnosticul şi tratamentul luxaţiei anterioare bilaterale a articulaţiei temporomandibulare

Pag. 411-414

Rotarciuc Valeriu, Hîţu Dumitru, Vlas Vasile
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

În perioada anului 2009-2011 la Centrul Naţional Ştiiţifico-Practic Medicină de Urgenţă (CNŞPMU) s-au adresat 16 pacienţi cu luxaţie anterioară bilaterală a articulaţiei temporomandibulare, la care li sa efectuat examenul clinic şi paraclinic, ca metoda de tratament s-a ales reducerea luxaţiei după Hipocrate, tratamentul a fost efectiv în 10 cazuri, la cei 6 reducerea luxaţiei după Hipocrate nu s-a reuşit, din cauza tonusului marit al muşchilor masticatori. S-a recurs la procedee pentru a micşora tonusul muşchilor masticatori: procedeu propus de Г.Л. Блехман, Tanujan Thangarajah şi coautorii. După tratament pacienţii au respectat indicaţiile, complicaţii nu au fost.

Diagnosis and the treatment of anterior bilateral temporomandibular joint dislocation In 2009-2011 years period to Center National Scientific and Practical Emergency has been addressed 16 patients with anterior bilateral temporomandibular joint dislocation where have been made the clinical and paraclinical examen, as a treatment method tried to reduce the dislocation by the method of Hippocrates in all patients, the tratament was effective in 10 cases, but 6 patients did not succed and then resorted to methods of treatment are basically reducing jaw muscle tone,the method proposed by Г.Л.Блехман, Tanujan Thangarajah and accomplices. After the tratament the patients respected indications, the complications were not.