Evoluția politicii de migrație în Uniunea Europeană: noi provocări în contextul războiului din Ucraina
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
124 17
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-03 11:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[314.74:061.1EU]:341.3(477) (1)
Demografie. Studiul populației (615)
Organizații guvernamentale și tipuri de cooperare (246)
Drept de război. Relații de drept internațional în timp de război (57)
SM ISO690:2012
PERU-BALAN, Aurelia. Evoluția politicii de migrație în Uniunea Europeană: noi provocări în contextul războiului din Ucraina. In: Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale. Vol.2, 22 aprilie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2022, pp. 155-162. ISBN 978-9975-56-873-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2, 2022
Conferința "Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale"
Chişinău, Moldova, 22 aprilie 2022

Evoluția politicii de migrație în Uniunea Europeană: noi provocări în contextul războiului din Ucraina

The evolution of migration policy in the European Union: new challenges in the context of the war in Ukraine

CZU: [314.74:061.1EU]:341.3(477)

Pag. 155-162

Peru-Balan Aurelia
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 septembrie 2022


Rezumat

Politica de migrație este parte integrantă a dezideratului european de creare a unui spațiu de libertate, securitate si justiție. Libera circulaţie a persoanelor, care poate fi privită şi ca un fenomen de migraţie liberă în spaţiul UE, reprezintă unul dintre pilonii principali ai eurointegrării. Politicle migraționiste vizează atât migrația intracomunitară, migraţia extracomunitară, precum și migrația forțată- în condiții de criză, cum ar fi conflctele, războiul. Războiul ruso-ucrainean a generat noi probleme și a revedicat noi abordări în materie de migrație. Peste 350 milioane de ucraineni fiind nevoiți să caute refugiu în alte state. Ce soluții au oferit instituțiile europene, care sunt noile paradigme, de război, în materie de azil și migrație - ne propunem să elucidăm în studiul de față.

Migration policy is an integral part of Europe’s desire to create an area of freedom, security and justice. Free movement of persons, which can also be seen as a phenomenon of free migration within the EU, is one of the main pillars of Eurointegration. Migration policies target both intra-Community migration, extra-Community migration, and forced migration - in conditions of crisis, such as conflict, war. The Russian-Ukrainian war has created new problems and revived new approaches to migration. More than 350 million Ukrainians have been forced to seek refuge in other states. What solutions have the European institutions offered, which are the new paradigms, of war, in the field of asylum and migration - we intend to elucidate in the present study.

Cuvinte-cheie
tratate UE, politici de migrație, azil, refugiați ucraineni, protecție temporară, „viza de aur”.,

European Union treaties, migration policy, asylum, Ukrainian refugees, temporary protection, „golden visa”.