Texte et langage visuel: un procès de mise en abîme
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
332 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
75.03:82.09 (1)
Pictură (407)
Critică literară. Studii literare (217)
SM ISO690:2012
BRANIŞTE, Ludmila. Texte et langage visuel: un procès de mise en abîme. In: Arta , 2022, nr. 1(AV), pp. 115-119. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.52603/arta.2022.31-1.16
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Texte et langage visuel: un procès de mise en abîme

Text și limbaj vizual: un proces de punere în abis

Visual Text and Language: Mise en Abîme Process

DOI:https://doi.org/10.52603/arta.2022.31-1.16
CZU: 75.03:82.09

Pag. 115-119

Branişte Ludmila
 
L’Université «Alexandru Ioan Cuza», Iasi
 
 
Disponibil în IBN: 5 septembrie 2022


Rezumat

Problema trecutului pictural în literatură și cel al influențelor literare în pictură a creat o întreagă tradiție. Experiența literară a imaginii și exercițiul pictural în literatură au demonstrat afinitățile dintre ele, bazate pe o viziune specifică asupra lumii. Din filozofia, cultura și literatura contemporană, pictura își alege elementele, simbolurile și fondul ideatic, care constituie substratul operei picturale. Transpunându-le în limbajul imaginilor, pictorul ajunge la o interpretare mai personală a operelor literare. Articolul prezintă o reflecție asupra parcursului artistic prolific al artistului Cezar Secrieru, opera căruia angajează o dinamică creatoare singulară prin transpunerea imaginii mentale și a celei literare în pânzele sale. „Corespondențele” artelor îmbogățesc fondul ideatic de profunzime al creației sale, dar și diversificarea potențialului semnificațiilor picturale.

The problem of the pictorial past in literature and of literary influences in painting has created a whole tradition. The literary experience of the image and the pictorial exercise in literature demonstrated the affinities between them, based on a specific view of the world. From contemporary philosophy, culture and literature, painting chooses its elements, symbols and ideational background, which is the substrate of the pictorial work. Translating them into the language of images, the painter reaches a more personal interpretation of literary works. The article presents a reflection on the prolific artistic career of the artist Cezar Secrieru, whose work creates a unique creative dynamic by transposing the mental and literary image into his canvases. The “Correspondences” of the arts enrich the deep ideational background of his creation, but also the diversification of the pictorial meanings potential.

Cuvinte-cheie
ut literatura poesis, mise en abîme, corespondența artelor, paralelismul între pictură și literatură, perspectiva paragonală, Cezar Secrieru,

ut literatura poesis, mise en abîme, correspondence of arts, the parallelism between painting and literature, the comparative perspective, Cezar Secrieru

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-163194</cfResPublId>
<cfResPublDate>2022-08-30</cfResPublDate>
<cfIssue>1(AV)</cfIssue>
<cfStartPage>115</cfStartPage>
<cfISSN>2345-1181</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/163194</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='FR' cfTrans='o'>Texte et langage visuel: un proc&egrave;s de mise en ab&icirc;me</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='FR' cfTrans='o'>ut literatura poesis; mise en abîme; corespondența artelor; paralelismul între pictură și literatură; perspectiva paragonală; Cezar Secrieru; ut literatura poesis; mise en abîme; correspondence of arts; the parallelism between painting and
literature; the comparative perspective; Cezar Secrieru</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Problema trecutului pictural &icirc;n literatură și cel al influențelor literare &icirc;n pictură a creat o &icirc;ntreagă tradiție. Experiența literară a imaginii și exercițiul pictural &icirc;n literatură au demonstrat afinitățile dintre ele, bazate pe o viziune specifică asupra lumii. Din filozofia, cultura și literatura contemporană, pictura &icirc;și alege elementele, simbolurile și fondul ideatic, care constituie substratul operei picturale. Transpun&acirc;ndu-le &icirc;n limbajul imaginilor, pictorul ajunge la o interpretare mai personală a operelor literare. Articolul prezintă o reflecție asupra parcursului artistic prolific al artistului Cezar Secrieru, opera căruia angajează o dinamică creatoare singulară prin transpunerea imaginii mentale și a celei literare &icirc;n p&acirc;nzele sale. &bdquo;Corespondențele&rdquo; artelor &icirc;mbogățesc fondul ideatic de profunzime al creației sale, dar și diversificarea potențialului semnificațiilor picturale.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The problem of the pictorial past in literature and of literary influences in painting has created a whole tradition. The literary experience of the image and the pictorial exercise in literature demonstrated the affinities between them, based on a specific view of the world. From contemporary philosophy, culture and literature, painting chooses its elements, symbols and ideational background, which is the substrate of the pictorial work. Translating them into the language of images, the painter reaches a more personal interpretation of literary works. The article presents a reflection on the prolific artistic career of the artist Cezar Secrieru, whose work creates a unique creative dynamic by transposing the mental and literary image into his canvases. The &ldquo;Correspondences&rdquo; of the arts enrich the deep ideational background of his creation, but also the diversification of the pictorial meanings potential.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-32221</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-163194</cfFedIdId>
<cfFedId>10.52603/arta.2022.31-1.16</cfFedId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-32221</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-32221-4</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2022-08-30T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Branişte</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ludmila</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>