Traseul stilistic al arhitecturii orașului Chișinău de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
728 9
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-28 15:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
72.03(478-25)"XIX-XX" (1)
Arhitectură (639)
SM ISO690:2012
URSACHI, Rodica. Traseul stilistic al arhitecturii orașului Chișinău de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. In: Arta , 2022, nr. 1(AV), pp. 45-51. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.52603/arta.2022.31-1.06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Traseul stilistic al arhitecturii orașului Chișinău de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea

The stylistic way of Chisinau architecture from the end of the XIX century – beginning of the XX century

DOI:https://doi.org/10.52603/arta.2022.31-1.06
CZU: 72.03(478-25)"XIX-XX"

Pag. 45-51

Ursachi Rodica
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 5 septembrie 2022


Rezumat

Evoluția arhitecturii orașului Chișinău de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea a fost condiționată de diferiți factori istorici, politici, economici etc., care i-au impus o anumită tipologie stilistică de natură eclectică. Caracterul conceptual-stilistic și tipologic al monumentelor arhitecturale din orașul Chișinău din sec. al XIX-lea a fost determinat de reglementările impuse de către noile autorități bazate pe respectarea proiectelor urbanistice specifice Imperiului Rus, de preferințele și gustul estetic al arhitecților și, într-o oarecare măsură, de doleanțele comanditarilor. Estetica conceptual-decorativă a edificiilor reflectă, în general, sinteza a două stiluri de bază, interpretate într-o bogată variație de forme plastice – neoclasicism și stilul modern. În perioada respectivă au activat mai mulți arhitecți cu pregătire în domeniu și cunoștințe largi în arhitectura „istorică”. Arhitecții care și-au lăsat amprenta pe imaginea orașului Chișinău sunt: Alexandru Bernardazzi, Henrich von Lonsky, Mitrofan Elladi, Vladimir Țâganco, Alexei Șciusev ș.a. Printre edificiile realizate într-un limbaj „clasic” se pot numi: Gimnaziul pentru fete al zemstvei basarabene, сonacul Râșcanu-Derojinschi ș.a. Particularitățile stilistice moderne sunt vizibile în clădirea Dumei orășenești, Gimnaziul pentru fete „Principesa Natalia Dadiani”, casa lui Vladimir Herța, ș.a., ce se caracterizează printr-un aspect eclectic pronunțat.

The evolution of the architecture of Chisinau from the end of the 19th century to the beginning of the 20th century was conditioned by different historical, political, economic factors, etc., which imposed a certain stylistic typology of eclectic nature. The conceptual-stylistic and typological character of the architectural monuments in Chisinau was determined by the regulations imposed by the new authorities based on the observance of urban projects specific to the Russian Empire, the preferences and aesthetic taste of architects and, to some extent, the wishes of sponsors. The conceptual-decorative aesthetics of the buildings generally reflect the synthesis of two basic styles, interpreted in a rich variation of plastic forms – neoclassicism and the modern style. During that period, several architects with training in the field and extensive knowledge in “historical” architecture were active. The architects who have left their mark on the image of Chisinau are: Alexandru Bernardazzi, Henrich von Lonsky, Mitrofan Elladi, Vladimir Țiganco, Alexei Sciusev and others. Among the buildings made in a “classical” language can be named: the the Girls’ Gymnasium of Bessarabian Zemstvo, Rascanu-Derojinschi House, etc. The modern stylistic peculiarities are visible in the City Duma Building, the Girls’ Gymnasium “Princess Natalia Dadiani”, Vladimir Herța’s House, etc., which are characterized by a pronounced eclectic aspect.

Cuvinte-cheie
Chisinau, arhitectură, decor, plastic, stil, eclectic, modern, urban,

Chisinau, architecture, decoration, plastic, style, eclectic, modern, urban

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Traseul stilistic al arhitecturii orașului Chișinău de la sf&acirc;rșitul secolului al XIX-lea &ndash; &icirc;nceputul secolului al XX-lea">
<meta name="citation_author" content="Ursachi Rodica">
<meta name="citation_publication_date" content="2022/08/30">
<meta name="citation_journal_title" content="Arta ">
<meta name="citation_issue" content="1(AV)">
<meta name="citation_firstpage" content="45">
<meta name="citation_lastpage" content="51">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/45-51_24.pdf">