Abordarea patologiei benigne a sinusului maxilar prin metoda de sinusoscopie la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
577 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-25 20:40
SM ISO690:2012
MANIUC, Mihail; ABABII, Polina; DANILOV, Lucian. Abordarea patologiei benigne a sinusului maxilar prin metoda de sinusoscopie la copii. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 4(12), pp. 224-228. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Abordarea patologiei benigne a sinusului maxilar prin metoda de sinusoscopie la copii

Pag. 224-228

Maniuc Mihail, Ababii Polina, Danilov Lucian
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Benign pathology abordation of maxillary sinus by sinoscopy in children Sinoscopy, viewed as a modern method for both diagnosis and treatment of the cysts in maxillary sinus pathology, began to be performed in ENT clinic department of pediatrics since 2001. Sixty-four pediatric patients from 9 to 18 years old age cysts of maxillary sinus refractory to analgetic therapy were treated with endoscopic sinus surgery. This study presents the experience of this clinic regarding salving this problem in benign sinusal pathology sinoscopy – easy to be tolerated by the patients.

Sinusoscopia, metodă modernă de diagnostic şi tratament în patologia benigna a sinusurilor maxilare, a început să fie folosită în Clinica ORL pediatrie începând cu anul 2001. În total sub supraveghere s-au aflat 64 copii cu formaţiuni chistice a sinusurilor maxilare cu vîrsta cuprinsă între 9 şi 18 ani, refractari la tratamentul analgetic. Lucrarea reprezintă experienţa clinicii cu privire la rezolvarea patologiei respective a sinusului maxilar prin metoda de sinusoscopie, uşor suportata de către pacient.