Osteocondromul, aspecte de diagnostic şi tratament
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
497 15
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-25 14:13
SM ISO690:2012
SPÂNU, Natalia; MARIN, Ion. Osteocondromul, aspecte de diagnostic şi tratament. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 4(12), pp. 215-217. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Osteocondromul, aspecte de diagnostic şi tratament

Pag. 215-217

Spânu Natalia, Marin Ion
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Osteochondroma, the aspects of diagnostic and treatment There are presented the aspects of surgical treatment of 105 patients affected by the osteochondroma (osteocartilagenous extosis): 84,76% - isolated, 15,24 % - multiple-in the work. It is given the analysis of preoperative and postoperative complication, it is revealed anatomicaltopographical zones and possible risk conditions during the ablation of the tumor formations.

În lucrare sunt prezentate aspecte de tratament chirurgical a 105 pacienţi afectaţi de osteocondrom (exostoza osteocartilaginoasă): patologie solitară – 84, 76% multiplă – 15,24%. Este dată analiza complicaţiilor pre-şi postoperatorii, sunt evidenţiate zonele anatomotopografice şi circumstanţele de risc posibil în timpul ablaţiei acestor formaţiuni tumorale.