Studiul comparativ al tratamentului prin hemodializa în insuficienţa renală cronică terminală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
473 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-23 21:06
SM ISO690:2012
MUSCA, Elena. Studiul comparativ al tratamentului prin hemodializa în insuficienţa renală cronică terminală. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 4(12), pp. 210-214. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Studiul comparativ al tratamentului prin hemodializa în insuficienţa renală cronică terminală

Pag. 210-214

Musca Elena
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Comparative study of treatment of chronic renal terminal failure in hemodialysis The purpose of this study included 35 patients aged 65 years, was to identify predictors of unfavorable renal disease, clinical features and identify complications of the patients were on hemodialysis. It is established that an adverse course of chronic renal failure in patients affected by age, sex, race, genetic factors, hypertension, diabetes mellitus, systemic diseases, infections of the genitourinary system. Among the most frequent complications were identified: Metabolic disorders (electrolyte imbalance - 60%), seredechno-vascular (pericarditis, pleurisy - 11,4%), allergic reactions (11.4%), uremic (uremic polyserositis - 14,3%).

Scopul acestui studiu au fost examinarea fişelor de observaţie a 35 pacienţi cu IRC terminală trataţi prin hemodializa în secţia de nefrologie şi hemodializă a SCM ”Sfînta Treime ” în perioada anilor 2008-2010, în vîrsta de 20-65 de ani şi paralel cu studierea o serie de indici ce caracterizează tratamentul specializat în Centrul de Dializă şi Transplant Renal din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican. Pacienţi incluşi în studiu au fost repartizaţi în loturi conform etiologiei IRC, vîrstei, sexul, duratei tratamentului, prezenţei infecţiilor cronice hepatice virale, gradului de anemie. Este stabilit că pentru progresarea IRC în faza terminală influenţează : vârstă, sex, rasă, factori genetici, hipertensiune arterială, diabet zaharat, boli sistemice, infecţii ale sistemului genito-urinar. Printre cele mai frecvente complicaţii au fost identificate: Tulburări metabolice (dezechilibru electrolitic - 60%), vasculare (pericardită, pleurezie - 11,4%), reacţii alergice (11,4%), şi uremice (poliserozită uremică - 14,3%).

Cuvinte-cheie
insuficienţă renală cronică, complicaţii de hemodializă,

hemodializa