Malformaţiile neobstructive ale aparatului urinar superior (Reviu literar)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
436 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-24 23:38
SM ISO690:2012
BONDARENCO, Anatol. Malformaţiile neobstructive ale aparatului urinar superior (Reviu literar). In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 4(12), pp. 205-209. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Malformaţiile neobstructive ale aparatului urinar superior (Reviu literar)

Pag. 205-209

Bondarenco Anatol
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Non-obstructive anomalies of the superior urinary tract Anomalies of kidneys occupy an appreciable part among congenital anomalies. Importance of studying of these anomalies is caused by their complexity and a combination with anomalies of other organs, often incompatible with life. A prominent aspect at studying of each anomaly is their correct diagnostics, for selection of a correct method of treatment and improvement of quality of life of patients.

Anomaliile rinichilor ocupă o parte importantă în malformaţiile congenitale. Importanţa studierii acestora este cauzată complicităţii lor şi combinaţiei cu anomaliile a altor organe, care des sunt incompatibile cu viaţa. Studierea fiecărui tip de anomalie este importantă pentru stabilirea diagnosticului correct, selectarea metodei de tratament, ceia ce va duce la îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor.