Nefrolitotomia deschisă în urolitiaza coraliformă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
602 0
SM ISO690:2012
CEBAN, Emil. Nefrolitotomia deschisă în urolitiaza coraliformă. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 4(12), pp. 182-190. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Nefrolitotomia deschisă în urolitiaza coraliformă

Pag. 182-190

Ceban Emil
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Open surgical treatment by nephrolithotomy in staghorn lithiasis Implementation in urological practice of mini invasive methods of treatment, such as percutaneous nephrolithotomy (NLP), extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) have changed tactics in surgical treatment of urolithiasis. This aspect has contributed to considerable reduction in frequency of open surgical techniques. Even under these conditions open surgery by nephrolithotomy remains very effective in the management of patients with staghorn lithiasis .Surgical techniques with minimal trauma and bleeding, but also radically effective for removing stones, are the basic direction of staghorn lithiasis treatment. Getting the indications and proper patient selection, nephrolithotomy cause results to be optimal for patients with severe forms of nephrolithiasis.

Implimentarea în practica urologică a metodelor de tratament miniminvaziv, aşa ca nefrolitotomia percutană (NLP), litotriţia extracorporală cu unde de şoc (ESWL) au schimbat radical tactica tratamentului chirurgical al urolitiazei. Acest fapt a contribuit la diminuarea considerabilă a frecvenţei operaţiilor deschise. Chiar şi în aceste condiţii tratamentul chirurgical deschis prin nefrolitotomie rămîne a fi foarte eficient în managementul pacienţilor cu litiază coraliformă (LC). Intervenţiile chirurgicale cu hemoragii şi traumatism minim, dar în acelaşi timp radicale şi efective pentru înlăturarea calculilor, sunt direcţia de bază în tratamentul LC. Stabilirea corectă a indicaţiilor şi selectarea corectă a pacienţilor, face ca rezultatele nefrolitotomiilor să fie optime pentru tratamentul pacienţilor cu forme grave de nefrolitiază.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Nefrolitotomia deschisă în urolitiaza coraliformă">
<meta name="citation_author" content="Ceban Emil">
<meta name="citation_publication_date" content="2011/09/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Analele Ştiinţifice ale USMF  „N. Testemiţanu”">
<meta name="citation_volume" content="12">
<meta name="citation_issue" content="4">
<meta name="citation_firstpage" content="182">
<meta name="citation_lastpage" content="190">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/35.Nefrolitotomia%20deschisa.pdf">