Monitorizarea neurofiziologică intraoperatorie în rezecţia tumorilor de unghi ponto-cerebelos
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
748 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-29 23:46
SM ISO690:2012
BORODIN, Serghei; ANDRONACHI, Victor; ZAPUHLÎH, Grigore. Monitorizarea neurofiziologică intraoperatorie în rezecţia tumorilor de unghi ponto-cerebelos. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 4(12), pp. 178-181. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Monitorizarea neurofiziologică intraoperatorie în rezecţia tumorilor de unghi ponto-cerebelos

Pag. 178-181

Borodin Serghei, Andronachi Victor, Zapuhlîh Grigore
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Intraoperative neurophysiologic monitoring during cerebellopontine angle tumor removal Facial nerve (FN) paresis is a frequently encountered complication in the surgical management of cerebellopontine (CP) angle tumors, severely affecting the quality of the patient’s life. We report the technique, outcome and complications seen in 5 cases of CP angle tumor surgery performed with intraoperative neurophysiologic monitoring of the FN function (ISIS IOM, Inomed, Germany). Facial nerve assessment was done by House

Pareza nervului facial este o complicaţie întîlnită frecvent în tratamentul chirurgical al tumorilor de unghi ponto-cerebelos (UPC), care afectează sever calitatea vieţii pacientului. Noi raportăm tehnica, rezultatele şi complicaţiile întîlnite în 5 cazuri de rezecţie a tumorii de UPC, efectuată cu monitorizare neurofiziologică intraoperatorie a funcţiei nervului facial (ISIS IOM, Inomed, Germania). Estimarea funcţiei nervului facial a fost efectuată conform sistemului de gradare House