Tonusul vegetativ al sistemului cardiovascular la bolnavii cu migrenă şi sincope vasovagale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
717 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-20 08:23
SM ISO690:2012
LACUSTA, Victor; CORCEA, Galina; MORARU, Agafia; BOŢOLIN, Pavel; CEREŞ, Victoria; GÎLEA, Angela. Tonusul vegetativ al sistemului cardiovascular la bolnavii cu migrenă şi sincope vasovagale. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 3(12), pp. 651-657. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Tonusul vegetativ al sistemului cardiovascular la bolnavii cu migrenă şi sincope vasovagale

Pag. 651-657

Lacusta Victor, Corcea Galina, Moraru Agafia, Boţolin Pavel, Cereş Victoria, Gîlea Angela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2013


Rezumat

Autonomic tone of the cardiovascular system in patients with migraine and vasovagal syncope The paper studied the peculiarities of autonomic tone of the cardiovascular system in patients with migraine and vasovagal syncope. We have analyzed three groups of patients: 1) migraine associated with vasovagal syncope (n = 51), 2) migraine (n = 14), 3) vasovagal syncope (n = 15). Based on spectral analysis of heart rate variations it was emphasized the frequency of variants of autonomic tone in patients with migraine and vasovagal syncope: eutonia – 25,5%, vagotonia – 31,4%, sympathicotonia – 43,1% cases. The presence of the phenomenon of relative parasympathetic "autonomy" is certified in patients with vasovagal syncope with or without migraine. In patients with migraine occurs the hypersynchronization of autonomic segmentar (sympathetic, parasympathetic) and suprasegmentar. Functions.

În lucrare sunt studiate particularităţile tonusului vegetativ al sistemului cardiovascular la bolnavii cu migrenă şi sincope vasovagale. Au fost analizate trei grupe de pacienţi: 1) migrena asociată cu sincope vasovagale (n = 51); 2) migrena (n = 14); 3) sincope vasovagale (n = 15). În baza analizei spectrale a ritmului cardiac a fost evidenţiată frecvenţa variantelor tonusului vegetativ la bolnavii cu migrenă şi sincope vasovagale: eutonie – 25,5%, parasimpaticotonie – 31,4%, simpaticotonie – 43,1% cazuri. La bolnavii cu sincope vasovagale cu sau fără migrenă se atestă apariţia fenomenului de „autonomie” relativă parasimpatică; la bolnavii cu migrenă are loc hipersincronizarea funcţiilor vegetative segmentare (simpatice, parasimpatice) şi suprasegmentare.