Patternurile structurilor cerebrale implicate în generarea undelor teta la bolnavii cu migrenă şi sincope vasovagale (aspecte neurofiziologice şi terapeutice)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
692 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-19 20:05
SM ISO690:2012
LACUSTA, Victor; CORCEA, Galina; CEREŞ, Victoria; GÎLEA, Angela; BOŢOLIN, Pavel; ŞINCARENCO, Irina. Patternurile structurilor cerebrale implicate în generarea undelor teta la bolnavii cu migrenă şi sincope vasovagale (aspecte neurofiziologice şi terapeutice). In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 3(12), pp. 646-651. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Patternurile structurilor cerebrale implicate în generarea undelor teta la bolnavii cu migrenă şi sincope vasovagale (aspecte neurofiziologice şi terapeutice)

Pag. 646-651

Lacusta Victor, Corcea Galina, Cereş Victoria, Gîlea Angela, Boţolin Pavel, Şincarenco Irina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

Patterns of involvement of brain structures in generating theta waves in patients with migraine and vasovagal syncope (neurophysiological and therapeutic aspects) The paper analyzed the patterns of involvement of brain structures in generating theta waves in patients with vasovagal syncope and migraine applying EEG functional tomography (Brain program Loc-4) and the options for differential treatment by applying transcranial direct current stimulation. We have analyzed 22 patients suffering from migraine in combination with vasovagal syncope. The dysfunction of limbic-diencephalic system by the frequency of involvement of other brain structures manifests itself in different patterns: limbic-diencephalic – 9.1%; limbic-cortical-subcortical-diencephalic – 27.3%; diencephalic-brainstem-cerebellar – 45.4%, diffuse cerebral limbic-diencephalic – 18.2%. cases. It was established that the effectiveness of transcranial direct current stimulation depends on patterns of brain structures involved in generating theta waves.

În lucrare sunt analizate patternurile de implicare a structurilor cerebrale în generarea undelor teta la bolnavii cu migrenă şi sincope vasovagale aplicând EEG-tomografia funcţională (programul Brain Loc-4) şi posibilităţile de tratament diferenţiat cu aplicarea stimulării transcraniene directe cu curent continuu. Au fost analizaţi 22 pacienţi care suferă de migrenă în asociere cu sincope vasovagale. Disfuncţia sistemului limbic-diencefalic după frecvenţa implicării altor structuri cerebrale se manifestă în diferite patternuri: limbic-diencefalic – 9,1%; limbic-diencefalic cortical-subcortical – 27,3%; limbic-diencefalic truncular-cerebelar – 45,4%; limbic-diencefalic cerebral difuz – 18,2%. S-a stabilit că eficienţa tratamentului prin stimularea transcraniană directă cu curent continuu depinde de patternurile structurilor cerebrale implicate în generarea undelor teta.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-16229</doi_batch_id>
<timestamp>1642467529</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Analele Ştiinţifice ale USMF  „N. Testemiţanu”</full_title>
<issn media_type='print'>18571719</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2011</year>
</publication_date>
<issue>3(12)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Patternurile structurilor cerebrale implicate în generarea undelor teta la bolnavii cu migrenă şi sincope vasovagale (aspecte neurofiziologice şi terapeutice)</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Lacusta</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Galina</given_name>
<surname>Corcea</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victoria</given_name>
<surname>Cereş</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Angela</given_name>
<surname>Gîlea</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Pavel</given_name>
<surname>Boţolin</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Irina</given_name>
<surname>Şincarenco</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2011</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>646</first_page>
<last_page>651</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>