Melatonina. Importanţa în psihiatrie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
421 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-24 19:03
SM ISO690:2012
MÎŢU, Violeta; NASTAS, Igor; SINIŢA, Eugenia. Melatonina. Importanţa în psihiatrie. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 3(12), pp. 585-591. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Melatonina. Importanţa în psihiatrie

Pag. 585-591

Mîţu Violeta, Nastas Igor, Siniţa Eugenia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Melatonin. Importance in Psychiatry. Clinical investigations held recently, have revealed a lot of data concerning the structure of melatonin, its synthesis, metabolism, excretion processes and of course, its impact in biological systems. These data are presented in current scientific work of synthesis, while the analysis of these data would allow us to find the answer to the following question: Is melatonin, the main neural and endocrine regulatory factor, a universal therapy remedy of the future?

Cercetările stiinţifice efectuate recent au relevat multiplele date importante privind structura, sinteza, metabolizarea, excreţia şi impactul melatoninei asupra funcţionării sistemelor biologice. Aceste date sunt prezentate în această lucrare de sinteză, iar analiza lor poate să permită să fie găsit răspunsul la întrebarea: oare este melatonina, principalul reglator neuro – endocrin, un remediu universal în viitor?