Aspecte ale profilului psihologic la persoanele antrenate în activităţi creative. Personalitatea şi arta
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
426 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-26 13:01
SM ISO690:2012
MÎŢU, Violeta; NASTAS, Igor; DELIV, Inga; SINIŢA, Eugenia. Aspecte ale profilului psihologic la persoanele antrenate în activităţi creative. Personalitatea şi arta. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 3(12), pp. 580-584. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Aspecte ale profilului psihologic la persoanele antrenate în activităţi creative. Personalitatea şi arta

Pag. 580-584

Mîţu Violeta, Nastas Igor, Siniţa Eugenia, Deliv Inga
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Aspects of the psychological profile of people involved in creative activities. Personality and art The object of the clinical trial effectuated is to highlight some aspects of personality when it is involved in art activities (for example, music). The sample included 23 musicians, as compared with a control group of 24 people; both groups were homogeneous for sex and age (between 23 and 30 years). The clinical examination and psychological testing (MMPI) showed the predominance of hysterical and autistic traits in the group, excessive control over their responses, with increased rate of disability of the test. The results of tests were processed as MS Word statistics office, Statistics Student Program. As a psychological profile it was found the prevalence of schizoid traits in the investigated group (five cases compared to 2), low degree of cooperation and candor, emotionally stable background and level characteristic for both groups and increased sexual dissatisfaction (11 in the investigated group vs. 8 in the control group ).

Studiul clinic efectuat are ca scop evidenţierea unor aspecte ale personalităţii în cazul implicării in activităţi de artă (muzica). Eşantionul a inclus 23 muzicieni, fiind comparat cu un grup de control, 24 persoane, ambele grupuri fiind omogene după sex si vîrstă (cuprinsă între 23 si 30 ani). Examinarea clinică si testările psihologice (MMPI) au relevat predominarea trăsăturilor autiste si isterice în grupul de bază, control excesiv faţă de răspunsurile date, cu rata de invaliditate a testului mărită. Rezultatele testărilor au fost prelucrate ca funcţia statistică MS Word, Program Statistic Student. Ca profil psihologic s-a constatat predominanța trăsăturilor schizoide în lotul investigat (5 cazuri față de 2 ), grad scăzut de cooperare și sinceritate , fundalul afectiv stabil caracteristic pentru ambele loturi și grad crescut de insatisfacție sexuală (11 în lotul investigat față de 8 în lotul martor).