Activismul ca mecanism de apărare în stările depresive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
517 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-13 18:20
SM ISO690:2012
BOLEA, Zinaida; NACU, Anatolie. Activismul ca mecanism de apărare în stările depresive. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 3(12), pp. 546-549. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Activismul ca mecanism de apărare în stările depresive

Pag. 546-549

Bolea Zinaida, Nacu Anatolie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Activism as a defense mechanism in depression The article highlights the specific of using activism as central element of defensive structure in depression. The specific aspects of activist functioning are present in the analysis of the clinical material, which reveals features of patients with priority use of activism as a defense mechanism for depression. Core elements of the psychotherapeutic approach are described, these being the recommended ones in such cases.

Articolul scoate în evidenţă specificul utilizării activismului ca element central al structurii defensive în depresie. Aspectele specifice funcţionării activiste sînt prezentate în analiza materialului clinic, care relevă particularităţile pacienţilor cu utilizarea prioritară a activismului ca mecanism de apărare în cazul depresiei. Sînt descrise şi elementele centrale ale demersului psihoterapeutic recomandat în astfel de cazuri.