Infecţia rotavirală în structura bolilor diareice acute la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
697 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-22 20:04
SM ISO690:2012
JURAVLIOV, Tatiana; BÎRCA, Ludmila; RUSU, Galina; GHEORGHIŢA, Stela; COJOCARU, Radu. Infecţia rotavirală în structura bolilor diareice acute la copii. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 3(12), pp. 390-395. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Infecţia rotavirală în structura bolilor diareice acute la copii

Pag. 390-395

Juravliov Tatiana1, Bîrca Ludmila2, Rusu Galina1, Gheorghiţa Stela3, Cojocaru Radu3
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal boli infectioase pentru Copii,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Rotaviral infection in children from structure acute diarrheal diseases Study included analysis of clinical and epidemiological rotaviral infection (RVI) in 71 infants in two groups: I group - mono-RVI (confirmed by detection of rotaviral antigen and negative bacteriological tests of feaces) - 21 children (30%) and group II - mixed- RVI (confirmed by detection of rotaviral antigen and pathogenic and conditionally pathogenic Enterobacteriaceae in bacteriological tests of feaces) - 50 children (70%). The patients were hospitalized with severe or moderate forms, state of negative background, concomitant diseases and complications. Bacteriological tests of feces in patients with mono- RVI were negative in those with mixed-IRV revealed pathogenic enterobacteria (Salmonella gr. B - 2%), or pathogenic enterobacteria conditioning diagnostic titer (St.aureus - 20%, Escherichia coli haemolizantae - 18%, Kluyvera cryocrescens - 14%, St.epidermidis, Enterobacter gergovital, Enterobacter agglomerans - of 10% and other CPE at 2 to 4%). All patients with mono- RVI and 78% with mixed-RVI were discharged with recovery, the 22% of infants with mixt-RVI being discharged, their general condition being better.

Studiu a inclus analiza clinico-epidemiologică a infecţiei rotavirale (IRV) la 71 de sugari în cadrul a două grupuri: I grup - mono-IRV (confirmat prin depistarea antigenului rotaviral şi coproculturi negative) – 21 copii (30%) şi al II grup – mixt-IRV (confirmat prin depistarea antigenului rotaviral şi a enterobacteriilor patogene sau condiţionat patogene în coproculturi) – 50 copii (70%). În staţionar au fost internaţi copiii cu forme severe sau medii, cu stări de fon nefavorabil, maladii concomitente şi complicaţii. Coproculturile la pacienţii cu mono-IRV erau negative; la cei cu mixt-IRV a pus în evidenţă enterobacterii patogene (Salmonella gr. B – 2%), sau enterobacterii condiţionat patogene în titre diagnostice (St.aureus - 20%, Escherichia coli haemolizantă – 18%, Kluyvera cryocrescens – 14%, St.epidermidis, Enterobacter gergovital, Enterobacter agglomerans – a câte 10% şi alte ECP de la 2 până la 4%).Toţi pacienţii cu mono- IRV şi 78% cu mixt-IRV au fost externaţi cu vindicare, în 22% sugari cu mixt-IRV la externare s-a constatat stare cu ameliorare.