Caracteristica recidivelor la pacienţii cu limfomul Hodgkin în stadiile locale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
754 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-14 21:03
SM ISO690:2012
DĂNILĂ, Aliona; ROBU, Maria; OLEINICOVA, Elena; MUSTEAŢĂ, Larisa; GLADÎŞ, Valentina; BURUIANA, Sanda; POPESCU, Maria. Caracteristica recidivelor la pacienţii cu limfomul Hodgkin în stadiile locale. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 3(12), pp. 351-354. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Caracteristica recidivelor la pacienţii cu limfomul Hodgkin în stadiile locale

Pag. 351-354

Dănilă Aliona, Robu Maria, Oleinicova Elena, Musteaţă Larisa, Gladîş Valentina, Buruiana Sanda, Popescu Maria
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

The characteristics of relapses in patients with Hodgkin’s lymphoma in local stages There were studied clinical peculiarities of relapses in 38 patients aged from 14-68 with Hodgkin’s lymphoma (LH) in local complete remission stages. It was established that recurrences developed more frequently in patients aged 21-40 years. The frequency of relapses was higher in patients with stage II of LH and in cases when primary location was in the mediastinum. It was observed that the later complete resolution is obtained during the treatment, there is the greater probability for the appearance of relapse. The relapses in patients with the local stages more frequently occurred within the first 2 years of complete remission with subsequent decrease in the following years.

Au fost studiate particularităţile clinice ale recidivelor la 38 pacienţi cu limfomul Hodgkin în stadiile locale în virsta de la 14 pâna la 68 ani. S-a constatat că recidivele s-au dezvoltat mai frecvent la pacienţii în vârsta de 21-40 ani. Frecvenţa recidivelor a fost mai înaltă la pacienţii cu stadiul II al limfomului Hodgkin şi în cazurile localizării focarului primar în mediastin. S-a observat că cu cât remisiunea completă este obţinută la o etapă mai tardivă a tratamentului cu atât mai mare este probabilitatea apariţiei recidivelor. Recidive mai frecvent au apărut în primii 2 ani după obţinerea remisiunii complete cu scăderea lor ulterioară în următorii ani.