Factorii de risc în depistarea tardivă a tuberculozei pulmonare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
669 0
SM ISO690:2012
IAVORSCHI, Constantin; EMELIANOV, Oleg; BOLOTNICOVA, Valentina; BRUMARU, Albina; VÎLC, Valentina. Factorii de risc în depistarea tardivă a tuberculozei pulmonare. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 3(12), pp. 325-329. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Factorii de risc în depistarea tardivă a tuberculozei pulmonare

Pag. 325-329

Iavorschi Constantin1, Emelianov Oleg2, Bolotnicova Valentina2, Brumaru Albina2, Vîlc Valentina1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2013


Rezumat

Risk factors in late detection of pulmonary tuberculosis There were examined 43 late-detected patients (with pulmonary fibro-cavitary tuberculosis) in the years from 2007 to 2010 in Chisinau and Orhei and 61 comparison group of patients detected timely (with nodulary and infiltrative pulmonary tuberculosis without destruction). The data obtained testifies the important role of social factors in late detection of pulmonary tuberculosis. The number of patients detected in time by controlling prophylaxis was 9,6 times greater than the number among late-detected patients. This news speaks of active detection in preventing the development of advanced forms of tuberculosis.

Au fost examinaţi 43 bolnavi tardiv depistaţi (cu tuberculoza pulmonară fibro-cavitară) în anii 2007-2010 în municipiul Chişinău şi raionul Orhei, şi grupa de comparare - 61 bolnavi depistaţi oportun (cu tuberculoza pulmonară nodulară şi infiltrativă fără distrucţie). Datele obţinute mărturisesc despre rolul important a factorilor cu caracter social în depistarea tardivă a tuberculozei pulmonare. Numărul bolnavilor depistaţi oportun prin controlul profilactic era de 9,6 ori mai mare decît acest număr printre bolnavi tardiv depistaţi. Acest fapt vorbeşte despre actualitatea depistării active în prevenirea dezvoltării formelor avansate de tuberculoză.

Cuvinte-cheie
tuberculoza, statut social,

fibro-cavitară, factorii de risc