Seroprevalenţa infecţiei herpetice la gravide şi copii sănătoşi din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
589 0
SM ISO690:2012
SPÎNU, Constantin; BÎRCA, Ludmila; PÂNTEA, Victor; SPÎNU, Igor; GHIDIRIM, Victoria; BONDARENCO, Victoria; GURIEV, Vladimir. Seroprevalenţa infecţiei herpetice la gravide şi copii sănătoşi din Republica Moldova. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 3(12), pp. 239-246. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Seroprevalenţa infecţiei herpetice la gravide şi copii sănătoşi din Republica Moldova

Pag. 239-246

Spînu Constantin1, Bîrca Ludmila2, Pântea Victor3, Spînu Igor1, Ghidirim Victoria1, Bondarenco Victoria1, Guriev Vladimir1
 
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Spitalul Clinic Municipal boli infectioase pentru Copii,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

The seroprevalence of the Herpes infections in pregnant and healthy children in Republic of Moldova Study results show an increasing incidence of herpes viruses markers (HSV-1, HSV-2 and CMV) in pregnant women, children, infants, toddlers and preschool and school children. High risk of contracting herpes infection among children, including infants can be explained by the high frequency of this infection in pregnant women and children in communities, conditions typical of developing countries with poor socio-economic level. These could be targets for achieving control and prevention measures in herpes infection.

Rezultatele studiului demonstrează o incidenţă sporită a marcherilor virusurilor herpetice (HSV-1; HSV-2 şi CMV), la gravide, copii sugari, copii mici şi la copii de la vârstă preşcolară şi şcolară. Riscul înalt de contractare a infecţiei herpetice de către copii, inclusiv sugari poate fi explicat prin frecvenţa înaltă a acestei infecţii la gravide şi în colectivităţile de copii, circumstanţe caracteristice pentru ţările în curs de dezvoltare cu un nivel socio-economic precar. Aceste ar putea fi obiectivele pentru realizarea măsurilor de control şi prevenţie în infecţia herpetică.