Bolile inflamatorii intestinale şi sistemul imun (review literaturii şi date proprii)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
351 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-30 21:33
SM ISO690:2012
ŢURCAN, Svetlana. Bolile inflamatorii intestinale şi sistemul imun (review literaturii şi date proprii). In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 3(12), pp. 217-222. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Bolile inflamatorii intestinale şi sistemul imun (review literaturii şi date proprii)

Pag. 217-222

Ţurcan Svetlana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Inflammatory bowel disease and immune system The article presents an analysis of literature data compared to our own data in the field of immunology of inflammatory bowel disease. Role of immunological disorders and immunological markers (including autoantibodies and cytokines) in the pathogenesis, diagnosis, evolution, prognosis and treatment of Crohn's disease and ulcerative colitis are analyzed historically and in modern perspective.

Articolul prezintă o analiză a datelor din literatură de specialitate în comparaţie cu datele proprii în domeniul imunologiei bolilor inflamatorii intestinale. Rolul dereglărilor imunologice şi markerilor imunologici (înclusiv, autoanticorpi şi citokine) în patogeneza, diagnosticul, evolutia, pronosticul şi tratamentul colitei ulceroase şi al boalei Crohn sunt analizate din punct de vedere istoric şi din perspectivă modernă.