Particularităţile afectării cordului la pacienţii cu spondiloartrita anchilozantă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
384 0
SM ISO690:2012
GROPPA, Liliana; GONŢA, Liudmila; RUSSU, Eugen; CIOBANU, Nicolae; COROTAŞ, Valeriu. Particularităţile afectării cordului la pacienţii cu spondiloartrita anchilozantă. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 3(12), pp. 119-129. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Particularităţile afectării cordului la pacienţii cu spondiloartrita anchilozantă

Pag. 119-129

Groppa Liliana, Gonţa Liudmila, Russu Eugen, Ciobanu Nicolae, Corotaş Valeriu
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2013


Rezumat

Particularities of heart involvement in patients with ankylosing spondylitis Spondyloarthritides and, in particular, ankylosing spondylitis are characterized by an excess mortality from cardiovascular disease of around 20-40%. The most specific lesions in patients with ankylosing spondylitis are aortic incompetence and conduction defects. Potential mechanisms for cardiac abnormalities comprise a chronic inflammatory condition with increased levels of circulating cytokines and acute phase reactants. Early detection of cardiac disorders in patients with ankylosing spondylitis may have important therapeutic and prognostic implications.

Spondiloartritele seronegative, mai ales, spondiloartrita anchilozantă sunt asociate cu mortalitate crescută de afectări cardiovasculare 20 – 40%. Afecţiunile cardiace cele mai caracteristice în cadrul spondiloartritei anchilozante sunt insuficienţa aortică şi dereglări de conducere. Mecanismele potenţiale ale afectării cordului includ inflamaţia cronică sistemică, însoţită de un nivel ridicat de citokine circulante şi reactanţi de fază acută. Detectarea precoce a afecţiunilor cardiace la pacienţii cu spondiloartrita anchilozantă poate avea implicaţii importante terapeutice şi prognostice.

Cuvinte-cheie
spondiloartrita anchilozantă, insuficienţa aortică, dereglări de conducere