Evaluarea calităţii vieţii la pacienţii cu lupus eritematos sistemic şi afectarea sistemului nervos
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
407 9
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-04 19:02
SM ISO690:2012
SOROCEANU, Ala. Evaluarea calităţii vieţii la pacienţii cu lupus eritematos sistemic şi afectarea sistemului nervos. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 3(12), pp. 70-74. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Evaluarea calităţii vieţii la pacienţii cu lupus eritematos sistemic şi afectarea sistemului nervos

Pag. 70-74

Soroceanu Ala
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Assessment quality of life in patients with systemic lupus erythematosus and nervous system involvment Diagnosis problems in neuropsychiatric SLE remains a challenge for clinicians. Our purpose was to study the neuropsychiatric syndromes in patients and their impact on quality of life. We examined 84 patients who met the ACR diagnostic criteria, Hochberg M. 1997. Disease activity index was assessed by SLEDAI Neuropsychiatric syndromes in patients with systemic lupus erythematosus have been assessed by NPSLE /ACR 1999 criteria. Quality of life assessment was performed according to the short form questionnaire with 36 questions, Short Form-36 (SF-36). Regarding the quality of life assessment, to be noted, that patients with SLE in our study had SF-36 over 50 points in both groups, but the quality of life is lower in patients with mental component neurolupus on account. Analyzing assessment data we found that the influence of the subscales emotional role was more pronounced among patients with NPLES. Application of SF-36 questionnaire in patients with systemic lupus erythematosus demonstrated its usefulness in management of neurolupus.

Problema diagnosticului afectării neuropsihiatrice în cadrul LES, rămîne o provocare pentru clinicieni. Obiectivul lucrării: studierea sindroamelor neuropsihiatrice la pacienţii cu lupus eritematos sistemic şi impactul lor asupra calităţii vieţii. Am examinat 84 pacienţi care au respectat criteriile de diagnostic ACR, Hochberg M.,1997. Activitatea bolii a fost evaluată conform Indicelui Activităţii Bolii în Lupusul Eritematos Sistemic- Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index – SLEDAI. Au fost aplicate criteriile neuropsihiatrice ale lupusului eritematos sistemic după ACR, 1999. Aprecierea calităţii vieţii s-a efectuat conform chestionarului forma scurtă cu 36 întrebări- Short Form-36 (SF-36). Referitor la evaluarea calităţii vieţii de notat că pacienţii cu LES din studiul nostru au avut SF-36 peste 50 puncte în ambele loturi, dar calitatea vieţii este mai joasă la pacienţii cu neurolupus pe contul componentului mental. Analizând datele evaluării prin subscale am constatat că influenţa rolului emoţional a fost mai pronunţată printre pacienţii cu NPLES. Aplicarea chestionarului SF-36 la pacienţii cu lupus eritematos sistemic a demonstrat utilitatea sa în manegmentul neurolupusului.