Cuantificarea prognosticului nefavorabil la pacienţii cu angină pectorală instabilă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
575 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-20 18:57
SM ISO690:2012
CAPROŞ, Natalia; ISTRATI, Valeriu; DRAGAN, Ion; DIDIC, Valentina; CUZOR, Tatiana; JOSAN, Doina; MORE, Tatiana; COLESNIC, Ion. Cuantificarea prognosticului nefavorabil la pacienţii cu angină pectorală instabilă. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 3(12), pp. 59-62. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Cuantificarea prognosticului nefavorabil la pacienţii cu angină pectorală instabilă

Pag. 59-62

Caproş Natalia, Istrati Valeriu, Dragan Ion, Didic Valentina, Cuzor Tatiana, Josan Doina, More Tatiana, Colesnic Ion
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Unfavorable prognosis quantification in patients with unstable angina pectoris The aim of our study was to evaluate cardiovascular risk in patients with unstable angina pectoris for choosing their appropriate management. Most of the patients with unstable angina pectoris had a high risk of major cardiovascular events for a year, estimated using the Duke score, which correlates with a mortality of> 2% for one year. Cardiovascular risk assessment allows patients to receive adequate treatment and revascularization, which would increase their survival.

Scopul studiului a fost de a evalua riscul cardiovascular la pacienţii cu angină pectorală instabilă pentru alegerea managementului corespunzător. Majoritatea pacienţilor cu angină pectorală instabilă au avut un risc ridicat de evenimente cardiovasculare majore pentru un an, estimate folosind scorul Duke, ce corelează cu o mortalitate de> 2%. Evaluarea riscului cardiovascular permite pacienţilor de a beneficia de tratament adecvat şi revascularizare, ceea ce ar creşte supravieţuirea lor.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-16111</doi_batch_id>
<timestamp>1597139458</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Analele Ştiinţifice ale USMF  „N. Testemiţanu”</full_title>
<issn media_type='print'>18571719</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2011</year>
</publication_date>
<issue>3(12)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Cuantificarea prognosticului nefavorabil la pacienţii cu angină pectorală instabilă</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Natalia</given_name>
<surname>Caproş</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valeriu</given_name>
<surname>Istrati</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Dragan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valentina</given_name>
<surname>Didic</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Tatiana</given_name>
<surname>Cuzor</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Doina</given_name>
<surname>Josan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Tatiana</given_name>
<surname>More</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Colesnic</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2011</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>59</first_page>
<last_page>62</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>