Contribuții inovative în arta unor naiști consacrați
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
363 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-12 17:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
681.818.52 (1)
Mecanisme și instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină (77)
SM ISO690:2012
DRUȚĂ, Andrei. Contribuții inovative în arta unor naiști consacrați. In: Intertext , 2022, nr. 1(59), pp. 135-144. ISSN 1857-3711. DOI: https://doi.org/10.54481/intertext.2022.1.15
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intertext
Numărul 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750

Contribuții inovative în arta unor naiști consacrați

Innovative Contributions to the Art of Established Word Games

DOI: https://doi.org/10.54481/intertext.2022.1.15
CZU: 681.818.52

Pag. 135-144

Druță Andrei
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 11 iulie 2022


Rezumat

În ultimii 50-60 de ani, arta de interpretare la nai a cunoscut o dezvoltare considerabilă, acest fapt fiind condiționat pe de o parte, de perfecționarea tehnică a instrumentului iar pe de alta, de înființarea unor clase de nai la instituțiile de învățământ muzical din republică. În mod special, însă, acest proces a fost marcat de activitatea artistică a unor naiști celebri – Gheorghe Zamfir, Simion Stanciu, Boris Rudenco, Vasile Iovu ș.a. – care au dus faima instrumentului departe de hotarele țării. Articolul este dedicat trecerii în revistă și analizei celor mai importante realizări ale acestora în domeniul tehnicilor de interpretare, a abordării unor noi repertorii și domenii muzicale ș.a., a care au constituit, la momentul apariției, trepte inovative în calea spre afirmare contemporană universală a acestui instrument. Problematica dată este abordată din perspective evolutiv-diacronice și culturale ce se referă atât la spațiul românesc cât și la cel european și universal, unul din scopurile articolului fiind conturarea și completarea reperelor parcursului internațional al naiului, prin prisma inovațiilor aduse în arta de interpretare pe parcursul perioadei delimitate.

Over the last 50-60 years, the art of interpretation on Pan flute has developed considerably, which is conditioned by technical improvement of the instrument, setting up pan flute classes at special musical institutions in the republic. In particular, however, this process has been marked by the artistic activity of some famous pan flute – Gheorghe Zamfir, Simion Stanciu, Boris Rudenco, Vasile Iovu and others – players who have taken the fame of this instrument away from the country's borders. The Article is dedicated to analysing the contributions made by renowned pan flute players in this respect from the point of view of their artistic activities and of interpretation techniques, which, at the time of their appearance, were innovative steps in the way of the universal contemporary affirmation of this instrument. The problem is addressed from the diacritical - evolution and cultural perspectives that refer to the Romanian space, European and universal space, one of the purposes of the article is to shaping and complete the international path of the pan flute, in the light of the innovations brought into the art of interpretation during the defined period.

Cuvinte-cheie
nai, inovaţii, artă de interpretare, Fănică Luca, Gheorghe Zamfir, Boris Rudenco, Vasile Iovu, Matthias Koene, Damian Drăghici, repertoriu, staccato, ornamentică, „cântare vorbită”, metodă de nai,

Pan flute, innovations, the art of interpretation, Fănica Luca, Gheorghe Zamfir, Boris Rudenco, Vasile Iovu

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-160652</doi_batch_id>
<timestamp>1709068175</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Intertext </full_title>
<issn media_type='print'>18573711</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<issue>1(59)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Contribuții inovative &icirc;n arta unor naiști consacrați</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Andrei</given_name>
<surname>Druță</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2022</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>135</first_page>
<last_page>144</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.54481/intertext.2022.1.15</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>