Evaluarea alocărilor financiare serviciului asistenţei medicale primare din municipiul chişinău în perioada implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 0
Vizualizări 250
Vizitatori unici 24
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea alocărilor financiare serviciului asistenţei medicale primare din municipiul chişinău în perioada implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală

Pag. 234-239

Buta Galina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 December, 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Viability of the current system of medical assistance, in decisive way is driven by the financial capacity. During the years 2004-2010, in Chisinau, the primary health care income grew annually from 89,433,600 lei in 2004 to 277,257,500 lei in 2010, which is 3.1 times more. The most important percentage in forming of global budget has National Health Insurance Company allocations, which is 75.0 to 93.0% of financial burden. The logical evolution of this phenomenon reveals a growing trend of Primary Health Care income, with an medium annual rate of 97.0% total incomes and 129.2% respectively of total incomes and National Health Insurance Company allocations, increasing the tempo corresponding to 12, 2% and 24.1%. According to the calculations, in 2013 the total incomes of the Primary Health Care services in Chisinau will amount to 400000 thousands lei, of which 330000 thousands lei or 82.5% will be National Health Insurance Company allocations. The accumulated financial resources were used as intended primarily for wages (47.0 ± 1.21%). However, decreases the maintenance costs for institutions, in the context of prices increasing, which cause the damage of assets and create the unsanitary working conditions.

Viabilitatea actualului sistem de asistenţă medicală, în măsură decisivă este determinată de capacitatea financiară. În perioada anilor 2004-2010 veniturile AMP în mun. Chişinău au crescut anual, de la 89433,6 mii lei în anul 2004 până la 277257,5 mii lei în anul 2010, ceea ce este de 3,1 ori mai mult. Ponderea principală în formarea bugerului global o au alocaţiile CNAM, povara suportată fiind de 75,0-93,0%. Evoluţia logică a acestui fenomen pune în evidenţă tendinţa de creştere continuă a veniturilor AMP, cu rata medie anuală de 97,0% şi 129,2% respectiv venituri totale şi alocaţii CNAM, tempoul de creştere fiind corespunzător de 12,2% şi 24,1%. Conform calculelor, în anul 2013 veniturile totale ale serviciului AMP din municipiul Chişinău se vor cifra la 400000 mii lei, dintre care 330000 mii lei sau 82,5% vor constitui alocările CNAM. Sursele financiare acumulate au fost utilizate, conform destinaţiei, prioritar pentru salarizare (47,0±1,21%). Totodată, se diminuează cheltuielile pentru întreţinerea instituţiilor, pe fondal de majore continuă a tarifelor, ceea ce induce deteriorarea mijloacelor fixe şi crearea condiţiilor de muncă insolubre.