Piese de orfevrărie poloneză în Basarabia
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
74 0
SM ISO690:2012
CONDRATICOVA, Liliana. Piese de orfevrărie poloneză în Basarabia. In: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie. Ediția 27, 19-20 octombrie 2017, Chisinau. Chişinău: Bons Offices SRL, 2017, p. 72.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.
Ediția 27, 2017
Conferința "Conferința științifică a Muzeului Național de Istorie a Moldovei."
Chisinau, Moldova, 19-20 octombrie 2017

Piese de orfevrărie poloneză în Basarabia


Pag. 72-72

Condraticova Liliana
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 24 iunie 2022


Rezumat

Scopul comunicării de față constă în abordarea unui segment mai puțin cunoscut în istoriografi a națională – orfevrăria poloneză din secolul al XIX-lea - prima jumătate a secolului al XX-lea, articolele de orfevrărie produse de aurarii și argintarii din orașele poloneze prezentând un interes aparte pentru cercetătorii din domeniul istoriei și artelor vizuale. Pentru Basarabia, sunt cunoscute articolele produse la fi rmele Fraget, Cristofl e, Norblin, Frații Buch și T. Werner – cele mai recunoscute fabrici de confecționare a inventarului liturgic și a veselei de argint, articolele cărora erau solicitate în Imperiul Rus, Ucraina, Polonia și Basarabia. Producția acestor fabrici – vase, sfeșnice, statuete, alte obiecte din metale placate cu argint, a fost atestat în bisericile basarabene, conacele reprezentanților elitei basarabene și în colecțiile muzeale (Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Centrul de Cultură Iudaică Kedem, Casa-muzeu A. Donici ș.a.), în saloane de anticariat, colecții private, sinagogile active la etapa actuală în Republica Moldova (Soroca, Bălți, Tiraspol). Un suport esențial în restabilirea pieselor produse în atelierele poloneze constituie dosarele de inventariere a bisericilor. Piesele de metal confecționate de meșterii argintari și aurari posedă însemne de marcare speciale, poansoane ale meșterilor și ale orașului emitent, care servesc drept indici esențiali în procesul de evaluare și atribuire a unor piese depistate în fondurile muzeale și în patrimoniul bisericesc.