Development of six-phase symmetrical components filters for self-compensating power lines
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
196 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-13 18:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.372:004.3:621.31 (1)
Electrotehnică (1033)
Construcția calculatoarelor. Hardware (24)
SM ISO690:2012
TURTURICA, Natalya. Development of six-phase symmetrical components filters for self-compensating power lines. In: Journal of Engineering Sciences, 2022, vol. 29, nr. 2, pp. 46-53. ISSN 2587-3474. DOI: 10.52326/jes.utm.2022.29(2).04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Volumul 29, Numărul 2 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Development of six-phase symmetrical components filters for self-compensating power lines

Dezvoltarea filtrelor cu sase faze simetrice pentru linii electrice cu autocompensare

DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(2).04
CZU: 621.372:004.3:621.31

Pag. 46-53

Turturica Natalya
 
Institute of Power Engineering
 
Disponibil în IBN: 13 iunie 2022


Rezumat

The paper deals with elaboration of hexaphase symmetrical components filters and their modeling to create microprocessor-assisted relay protection of self-compensating power lines. The theory is presented and the basic principial electrical schemes and mathematical models in the Matlab/Simulink of the filters of the hexaphase symmetric components are elaborated. The results of their simulation and testing at the computer are presented. The obtained results demonstrate the possibility of creating in the base on the elaborated filters of hexaphase symmetrical components the modern, efficient and high-sensitivity microprocessor-assisted relay protection of self-compensating power lines. What reacted not to phase electrical values, but symmetrical components of them.

Lucrarea este dedicată elaborării filtrelor cu componente simetrice hexafazate și modelarea acestora pentru crearea protecției prin relee asistată de microprocesor a liniilor electrice cu autocompensare. Este prezentată teoria și sunt elaborate schemele electrice principiale și modelele matematice în Matlab/Simulink a filtrelor cu componente simetrice hexafazate. Sunt prezentate rezultatele simulării și testării lor la calculator. Rezultatele obținute demonstrează posibilitatea creării în baza filtrelor cu componente simetrice hexafazate a unei protecții eficiente, bazată pe microprocesor de înaltă sensibilitate, care reacționează la diferite deteriorări ale liniilor electrice cu autocompensare nu la mărimi electrice de fază, ci la componentele simetrice.

Cuvinte-cheie
modeling of current filter, power transmission line, relay protection, transfer capacity of the line,

modelare filtru de curent, linie electrică de transport, protecție prin relee, capacitatea de transport a liniei